Hoppa till huvudinnehåll

USA erkänner Golanhöjderna som israeliskt – efter att olja upptäckts

USA:s president Donald Trump erkänner Golanhöjderna, syriskt territorium som Israel ockuperar sedan sexdagarskriget 1967, som en del av Israel. I området hittades stora oljefyndigheter så sent som 2015.

Golanhöjderna tillhör Syrien men större delen av området ockuperas av Israel sedan 1967.
Pixabay

SYRIEN USA har officiellt erkänt Golanhöjderna som en del av Israel. Golanhöjderna tillhör Syrien, men har ockuperats av Israel sedan sexdagarskriget 1967 och annekterades av Israel 1981, vilket ett enigt FN, inklusive USA, förklarade som illegitimt och fördömde.

Golanhöjderna är strategiskt beläget och har för området avgörande vattenreservoarer men också olja. För fyra år sedan, 2015, hittade ett israeliskt-amerikanskt oljebolag betydande oljefyndigheter i Golanhöjdernas berggrund. Oljefyndigheten är den enda fyndigheten av betydelse på Israelkontrollerat område.

Redan då konstaterade bland annat The Economist att det största hindret för att exploatera fyndigheterna är att Golanhöjderna inte är internationellt erkänt som en del av Israel.

Syriens regering kallar erkännandet för en ”uppenbar attack på Syriens självständighet”.