Hoppa till huvudinnehåll
Av
marcus.jonsson@proletaren.se

Här rullar amerikanska stridsvagnar in i Sverige

I september kommer mer än 1400 amerikanska soldater för att öva krig i Sverige när värdlandsavtalet med Nato prövas för första gången. Redan har stridsvagnar från USA börjat anlända inför krigsövningen Aurora 17.


Aurora 17 är den största militärövningen i Sverige sedan 1993. Förutom 19.000 svenska soldater är 2.000 utländska soldater inbjudna att delta från sex
Natoländer och Finland.

Tre fjärdedelar av de utländska trupperna kommer från USA och redan har amerikansk krigsmateriel kommit till Sverige inför övningen. Det är SR P4 Blekinge som har fångat USA:s stridsvagnar på bild när de anländer till Karlshamn för vidare transport till övningsområdena för landstyrkor i Mälardalen och på Gotland.

Förutom på marken kommer övningen ske i luften över hela landet och till sjöss i Östersjön och utanför Göteborg.

Dessutom är Sverige samtidigt värd för marinövningen Northern Coasts, där tio Natoländer samt Finland och Natoförband deltar.