Hoppa till huvudinnehåll
Av

Behandlingshem har blivit Wallenbergs nya guldgruva

Privata vårdbolag tjänar mer pengar än bolag i andra branscher. Det gäller i synnerhet behandlingshem för människor med sociala problem. Ett av bolagen, som ägs av finansfamiljen Wallenberg, drog in 717200 kronor per anställd 2012.

Det är arbetsköparnas egen tidning Dagens Industri som presenterar de avslöjande siffrorna från kreditupplysningsföretaget UC. Överskott som är i klass med vilket vinstdrivande exportföretag som helst. Några exempel:

I fjol var vinsten per anställd i Electrolux 85 000 kronor, AB Volvo 167 000 kr, H & M 202 000 kr, Sandvik 271 000 kr, Vattenfall 793 000 kr och i Telia Sonera 1,5 miljoner kronor.

Kapitalister som har etablerat bolag som driver behandlingshem för bland annat ungdomar med psykiatriska diagnoser, tjänar mellan 217 000 kronor upp till 717 000 kronor per anställd. Vinsten kommer sig av att kommunerna betalar mellan 1600 och 2800 kronor om dagen för varje person som behandlas.

Ett av dessa bolag är Nåjden Behandlingskonsult som ägs av vårdjätten Aleris, som i sin tur ägs av Investor, det vill säga av familjen Wallenberg.

Nåjdens verksamhet är inriktad på ”barn och unga med så stora sociala och psykiska problem att vanliga familjehem, öppen- och slutenvård inte räcker till”.

Under 2012 uppgick bolagets resultat efter skatt till 12,2 miljoner kronor eller 717 200 kronor per anställd. En rejäl vinst för Wallenberg att ta hand om barn som har det allra svårast här i livet.

Det bolag som tjänat näst bäst per anställd är HVB-hemsbolag Av Egen Kraft, tidigare ägt av socialdemokraten Jan Emanuel Johansson och som förre finansministern Pär Nuder hjälpte till att sälja till Frösunda för flera hundra miljoner kronor.

Frösunda ägs i sin tur är ägd av riskkapitalbolaget HG Capital. Av Egen Kraft, med behandlingshem för ungefär 200 barn, ungdomar och vuxna, gjorde 2012 en vinst efter skatt på över 17 miljoner kronor, eller 645 000 kronor per anställd.

Andra exempel är Brostugegården med en vinst per anställd på 431 000 kronor och Svenska mångkulturella folkhemmet med 339 000 kronor per anställd. Det är alltså mycket lönsamt att driva behandlingshem och det har lockat många kapitalister till verksamheten.

Enligt kreditupplysningsbolaget UC har den privata vårdbranschen vuxit kraftigt de senaste åren, till 13 300 aktiebolag, en ökning med 61 procent sedan 2008.

Siffror från kreditupplysningsföretaget UC visar att vinsterna är extremt höga för vårdbolag som driver behandlingshem för människor med sociala problem. En stor del av skattemedlen går inte till behandling utan hamnar i stället fickorna på ägarna.

Kasta ut Wallenberg och de andra profitörerna på vård och omsorg, vars enda drivkraft är att tjäna pengar på verksamheten. Omvårdnaden av människor med sociala problem ska ske i offentlig regi, inte av kapitalister som ser sjuka som en handelsvara.
Fakta

Behandlingshem har blivit Wallenbergs nya guldgruva

Vinst per anställd i några vårdbolag
  • Nåjden Behandlingskonsult 717 000 kronor.
  • Av Egen Kraft 645 000 kronor.
  • Brostugegården 431 000 kronor.
  • Svenska mångkulturella 339 000 kronor.
  • 4 you i Dalarna 245 000 kronor.
  • Älvstorps vårdhem 227 000 kronor
  • Utslussens vård 224 000 kronor
  • Kombinationsboende & förvaltning i Göteborg 217 000 kronor