Hoppa till huvudinnehåll
Av
robert.wettersten@proletaren.se

Läckt mail om ny facklig policy i hamnarna – ”Inget annat än en krigsförklaring”

Inga rättigheter eller förmåner utöver vad lagen kräver. Så ser Sveriges Hamnars nya policy gentemot Hamnarbetarförbundet ut.

I ett läckt dokument som Proletären har tagit del av går arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund ut med en ny policy för medlemsföretagens förhållande till Hamnarbetarförbundet.

I mailet som är adresserat till medlemsföretagens verkställande direktörer slår Ärlund fast att det inte är tillåtet för en hamn-operatör att ge några andra rättigheter eller förmåner till Hamnarbetarföbundet än vad lagen kräver. Detta trots att majoriteten av hamnarbetarna i många av landets hamnar är medlemmar i Hamnarbetarförbundet.

– Det är svårt att se det här som något annat än en krigsförklaring, säger Hamn-arbetarförbundets ordförande Eskil Rönér till Proletären.

– Det här skulle rasera allt arbete och allt förtroende som Hamnarbetarförbundet under många år byggt upp i hamnarna.

Förbundet har inget kollektivavtal med Sveriges Hamnar men lokalt finns det överenskommelser med arbetsköparna som enligt Eskil Rönér kan kallas för ett avtalsliknande föhållande som binder hamnarbetarna vid en moralisk fredsplikt.

I flera hamnar har förbundet betald facklig tid och lokaler. Det är saker man förhandlat sig till med bolagen, men som bolagen inte har laglig skyldighet att erbjuda.

– Känner Joakim Ärlund över huvud taget till detta? Hamnbolagens vd:ar säger kanske inte på styrelsemötena med Sveriges Hamnar att ”Vi har ett jättebra samarbete med Hamnarbetarförbundet”.

Det kan inte uteslutas att det finns ännu starkare intressen än bara Sveriges Hamnar bakom den nya policyn.

Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppson hade tidigare Joakim Ärlunds jobb, och en implementering av den nya policyn skulle innebära att den personalpolitik som Maerskägda APM Terminals bedriver i Göteborgs containerhamn blev allmän i alla svenska hamnar.

– De vill slå ner vår fackförening, säger Eskil Rönér.

– Det är en ren union busting-policy.

Redan innan Ärlunds mail till vd:arna nådde Hamnarbetarförbundet hade förbundet begärt centrala förhandlingar med Sveriges Hamnar för att få till ett centralt avtal. Ett första möte kommer förhoppningsvis hållas redan denna veckan.

– Men vi vill få till ett riktigt avtal. Kommer de dragandes med ännu ett förslag på hängavtal till Transport har de inte fattat någonting.

Frågan om kollektivavtal har varit en het potatis ända sedan Hamnarbetarförbundets bildande 1972. LO-anslutna Transport har sedan tidigare slutit avtal med Sveriges Hamnar och vill av organisationsegoistiska skäl inte släppa in det fristående Hamnarbetarförbundet. Även om ett trepartsavtal mellan Sveriges Hamnar, Hamnarbetarförbundet och Transport tidigare varit nära.

APM-konflikten har gällt andra saker än rätten att teckna ett eget avtal, men Eskil Rönér ser ett eventuellt avtal som en möjlig lösning på konflikten.

– Såhär kan det inte hålla på längre, att APMT behandlar sina anställda som skit.

Nu återstår att se om de centrala förhandlingarna leder någonvart. Annars har hamnarbetarna tidigare tydligt visat att de inte är rädda för att ta en hård kamp när tillfället kräver det. Bollen ligger hos arbetsköparna.