Hoppa till huvudinnehåll
Av
robert.wettersten@proletaren.se

Media Markts brutala varsel rullar vidare

Trots protester från facket står Media Markt fast vid sitt svinaktiga varsel av 1100 butiksanställda. Kommunisterna protesterar utanför butiker på flera ställen i landet.


I början av februari varslade tyska elektronikjätten Media Markt 1100 av sina 1400 svenska anställda, i stort sett alla butiksanställda. Syftet är att arbetarna ska jobba fler helger och kvällar, och att det ska bli fler deltidstjänster. Ännu tre veckor efter varslen är det fortfarande mycket som är oklart.

– Det vi vet är att arbetsgivaren vill optimera bemanningen, säger Per Bardh, avtalssekreterare på Handels, till Proletären. Men det återstår att se om det ”bara” handlar om förändringar av schemaläggning eller även förändringar av arbetsförhållanden.

I skrivande stund har lokala förhandlingar mellan Media Markt och fackklubbarna endast hunnit sätta igång på några få orter. Enligt Per Bardh kommer man från Handels sida agera samstämmigt.

– Vi har ett gemensamt synsätt och kommer agera på samma sätt. Men jag kan inte tala med media om pågående förhandlingar.

Varslet på Media Markt hotar i första hand de arbetare som på grund av förkortad arbetstid riskerar lägre lön och i värsta fall uppsägning. Att tvingas jobba fler kvällar och helger kan göra det svårt att få familjelivet att gå ihop, inte minst med en barnomsorg som är anpassad till att de flesta jobbar dagtid måndag till fredag.

Men när arbetarnas trygghet hotas på Media Markt så hotas den för hela arbetarklassen. Kan en arbetsköpare tvinga sin personal till deltid utan motstånd, är det en signal till andra arbetsköpare att de kan göra likadant. Och handelsanställda är en arbetargrupp där redan alldeles för många jobbar deltid med låga löner.

Det är inte bara Media Markt som försöker tvinga sina anställda att gå ner i arbetstid för att slimma organisationen. Livsmedelskedjan Coop har sedan något år tillbaka arbetat med en omorganisering med stora neddragningar av personalens arbetstid för att skapa en ”flexibel och kostnadseffektiv organisation”. Med andra ord tjäna mer pengar på sina anställdas arbete.

På vissa orter som Borlänge, Kalmar och Halmstad har Coop enligt tidningen Handelsnytt fått backa, och fack och arbetsköpare har kunnat komma fram till en lösning. På andra orter är man inte överens. I Jönköping vill Coop tvinga ett femtiotal av sina butiksanställda att gå ner i arbetstid med ungefär tio procent, vilket förstås innebär sämre lön åt redan lågavlönade arbetare.

Per Bardh håller med om att det finns paralleller mellan situationerna på Media Markt och Coop.

– Båda företagen har ekonomiska bekymmer och försöker optimera driften med rätt bemanning vid rätt tidpunkt. Handels hållning är att det är en arbetsbristsituation som råder.

Vid arbetsbrist är det varsel om uppsägning som gäller, och sen ska förhandlingar ske utifrån Las, lagen om anställningsskydd. Självfallet är Coop inte överens, utan menar att de har rätten att med kort varsel göra om tjänsterna och ändra anställningsgraden.

Media Markts och Coops agerande mot sina anställda är bara två av alla exempel på hur arbetsköparna tar sig större och större friheter. När lönekostnader ska ner och vinsterna upp, är det arbetarna som ska vara ”flexibla” både vad gäller arbetstider och löner.

Men Media Markts förfarande att varsla nästan alla sina butiksanställda för att tvinga dem ner i arbetstid sticker ut genom sin brutalitet och svinaktighet. Därför protesterar Kommunistiska Partiet i dagarna utanför Media Markts butiker landet runt. De varslade butiksarbetarna förtjänar vår solidaritet.