Hoppa till huvudinnehåll
Av

Pilotstrejken visar på vikten av kamp

Framtiden får utvisa hur lyckad flygstrejken på Norwegian varit, men med de fakta som redovisas i dagsläget så bör strejken bedömas som framgångsrik. Framgång vunnen i kamp är så mycket mer värd än det som avtalats i slutna rum bortom de arbetandes inflytande.


Efter elva dagars strejk skrev norska pilotfacket Parat och Norsk Flygerforbund sent tisdag ett nytt kollektivavtal med flygbolaget Norwegian.

Piloterna får en anställningsgaranti från moderbolaget under tre år vilket facken bedömer säkrar konkurrensen från bemanningsföretag och stoppar lönedumpning. Företaget, som beräknas ha förlorat en halv miljard kronor under konflikten, återupptar flygningarna under onsdagen.

Trots att Norska pilotfacket inte fått igenom alla sina krav säger sig företrädare för Parat vara nöjda med resultatet. Piloterna är anställda i ett flertal dotterbolag till Norwegian och ett huvudkrav i strejken var att alla skulle anställas i moderbolaget.

Detta krav har inte uppfyllts men Parat har fått kollektivavtalade garantier som under tre år ska ge samma trygghet.

Företaget och dess ägare Bjørn Kjos har trycker å sin sida på att avtalet fortsatt ger företaget rätten att leda och fördela arbetet.

Framtiden får utvisa i vad mån det finns fog för det omdömet. Men med de fakta som redovisas i dagsläget så bör strejken bedömas som framgångsrik.

Vår slutsats utgår från att Parats bedömning om att lönedumpningen slagits tillbaka håller streck. Då särskilt det faktum så sällan numera praktiseras i svensk fackföreningsrörelse att framgång vunnen i kamp är så mycket mer värd än det som avtalats i slutna rum bortom de arbetandes inflytande.

– Vi fick en garanti från moderbolaget att våra piloter inte kommer att bytas ut mot billigare arbetskraft, säger Vegard Einan, vice ordförande i Parat. Hans kollega Haldor Vatnar, ordförande i Norsk Flygerforbund gör en liknande bedömning:

– Vi har uppnått en klar bindning till modersällskapet Norwegian Air Shuttle i form av juridiska och ekonomiska garantier oavsett vilket dotterbolag som piloterna är anställda i. Vi har fått karriärmöjligheter över gränserna mellan bolagsstrukturerna som omfattar alla piloter som flyger Norwegians plan, oavhängigt av flygtyp och vilket land man är stationerad i.

Enligt Vegard Einan har rädslan inom fackföreningarna för att Norwegian skulle försätta bolagen som de nordiska piloterna tillhör i konkurs varit pådrivande för beslutet att gå i strejk.

– Norwegian har startat så många bemanningsbolag runt om i Europa som tagit rutter mellan Sydeuropa och övriga Europa samt Sverige Danmark och Norge, säger han.

Under strejken genomförde finländska piloter en sympatistrejk. Från Danmark kom i strejken slutskede också fackliga löften om sympatiåtgärder medan svenska fack inom Nordiska Transportarbetarunionen, som Unionen och Transport, inte undslapp sig några liknande utfästelser.

I vad mån sådana löften skulle ha kunnat sätta än större press på Norwegian kan vi inte avgöra. Men ett är säkert, som så ofta numera ser svenska fackföreningar inte vikten av att involvera de egna medlemmarna i facklig kamp. Varje stöd till pågående klasstrider betyder att medlemmarna på ett positivt sätt involveras i och får en insikt i strejkvapnets kraft.