Hoppa till huvudinnehåll
Av
marcus.jonsson@proletaren.se

Skyddsombud sparkas från Attendo i Partille

Med en halvtimme kvar av provanställningen stormade chefen in och sparkade det fackliga skyddsombudet. Personal på Attendos gruppboende i Partille vittnar om ständiga besparingar och en farlig arbetsmiljö.

Det börsnoterade vårdföretaget Attendo gjorde 2015 en rörelsevinst (före räntor, skatt och nedskrivningar) på 933 miljoner kronor.

Personal på Attendo LSS i Partille ger ett exempel från golvet på hur vårdkapitalisternas skattefinansierade vinster skapas.

I mars i år började Ida Karlsson jobba som aktivitetspedagog på Attendos nystartade gruppboende i Partille för personer med kognitiva funktionshinder, autism eller autismliknande tillstånd.

Hon berättar att hon tyckte jobbet var bra i början och att hon kände stöd från biträdande verksamhetschefen i sitt arbete. Men efter hennes första månader på jobbet ändrades situationen.

– Det hände något i somras när det kom in en ny verksamhetschef. Det blev schemaändringar, han tog bort en sovande jour och vi blev bara två personal på kvällen från att ha varit tre tidigare.

Ida Karlsson beskriver en utveckling där det kontinuerligt drogs in på aktiviteter för brukarna och med ständig underbemanning.

– Tidigare hade jag kunnat få milersättning om jag tog min egen bil för att åka och handla till boendet till exempel, det blev det stopp med. Det blev mycket prat om budgeten och att dra ner på kostnader.

Istället fick personalen boka en av Attendos bilar när de skulle göra ärenden åt boendet eller åka på utflykt med brukarna. Tills den möjligheten också försvann förra veckan.

– I tisdags hade vi personalmöte. Då kommer båda cheferna in och säger att vi får inte låna bilen längre och vi får inte göra söndagsmiddag med brukarna. Det hade de också tagit bort.

Det var en decimerad personalstyrka på mötet, efter att det fackliga skyddsombudet på arbetsplatsen fått gå veckan innan. Ida Karlsson berättar om hur hennes arbetskamrat, som blivit vald till skyddsombud av jobbarkompisarna, fick sin provanställning avbruten med en halvtimme kvar av sista passet innan provanställningen skulle övergå i en tillsvidareanställning.

– Klockan halv nio på kvällen kommer verksamhetschefen in där min kollega jobbar. Det är hennes sista dag på provanställningen, dagen efter skulle hon blivit fast anställd. Det är så det funkar enligt lag, att hör du ingenting så går det över till en tillsvidareanställning, och hon har bara hört positiva saker på medarbetarsamtal med vår andra chef.

– Då kommer han instormande och avskedar henne med omedelbar verkan. Han har alltså utnyttjat henne till max.

Personalen skrev tillsammans ett protestbrev till Attendos chefer, där det står att det är personalens bestämda åsikt att det endast är kollegans fackliga engagemang som ligger till grund för att hon fick gå. Kommunal har också begärt förhandling och yrkar skadestånd och att anställningsavtalet ska gälla tillsvidare.

Det avskedade skyddsombudet vill avvakta resultatet av förhandlingen innan hon ställer upp på intervju. Proletären har utan framgång sökt den förhandlingsansvariga ombudsmannen på Kommunal.

Några dagar efter att skyddsombudet fick lämna var det en annan kollegas tur, som fått gå på provanställning trots att hon redan varit timvikarie ett halvår på boendet. Provanställningen avbröts.

– Nu är vi bara fem stycken kvar. Två har fått sparken senaste veckan och sammanlagt tre har försvunnit på kort tid.

Den tredje kollegan lämnade självmant efter möte med cheferna. Ida Karlsson vet inte vilka eventuella påtryckningar som fanns med i bilden.

– Men det var hon som först tog kontakt med facket. Hon ringde och påtalade att vi behövde larm och lås på knivlådor. Och att det var för lite personal.

Arbetsmiljön på boendet har lett till att ett regionalt skyddsombud på Kommunal förra veckan lade skyddsstopp för ensamarbete. Flera av brukarna som bor på gruppboendet kan bli utåtagerande.

Eftersom det numera bara är två personal kan ingen längre gå ut med en brukare på kvällen. Ida Karlsson kopplar personalnedskärningarna direkt till arbetsmiljöproblemet.

– Personalbristen gör att vi inte hinner ge brukarna ett bra liv. Och om vi inte ger dem ett bra liv med bra aktiviteter blir de ju aggressiva. Både personalen och brukarna blir lidande.

Det finns inte ens tillräckligt med personal för att täcka schemat.

– Arton vakanta pass har vi haft under en månad. Arton luckor på en månad, och det är inte för att folk är sjuka utan för att det finns inte folk.

Attendo släppte sin senaste delårsrapport förra veckan. Fram till och med september i år uppgår bolagets rörelsevinst (före räntor, skatt och nedskrivningar) till 761 miljoner kronor.

I rapporten står också att läsa att ”inte minst ställer Attendo själva mycket höga kvalitetskrav på sin verksamhet. Ständigt arbete med förbättringar inom kvalitet och säkerhet för brukare är avgörande för Attendos framgång”.

– Pengar verkar ju finnas, säger Ida Karlsson, sedan är det en prioriteringsfråga vad man lägger pengarna på – på söndagsmiddag för brukarna eller på Attendos ägares bankkonton.