Hoppa till huvudinnehåll
Av

Stark opinion mot bemanning

I allt fler branscher blir bemanningsanställningar ett hot mot anställningstryggheten. Inom industrin har arbetare avskedats för att sedan bli anställda som bemanning.


En likande situation finns bland lagerarbetarna. På Lagenas lager i Stockholm utbröt en vild strejk 2008, när företaget varslade för att ersätta de anställda med inhyrd arbetskraft.

Strejken var ett tecken på den växande opinionen mot bemanningsföretagen. På arbetsplatser runt om i landet diskuteras frågan. Motioner har lämnats in till flera fackkongresser.

Framförallt har frågan varit het inom IF Metall. Troligtvis för att det finns en hög organisering, men även för att många ”metallare” känner sig hotade av den växande bemanningsbranschen.

Bemanningsanställningar blev åter lagligt under Carl Bildts regering 1993. Tidigare var det förbjudet att hyra ut arbetskraft och driva privata arbetsförmedlingar.

Under 1990-talet när Svenska arbetsgivare föreningen (Svenskt Näringsliv) drev på för att stärka sin ställning var ett skrotande av bemanningsförbudet ett av kraven till den borgerliga regeringen. Sedan avkriminaliseringen har branschen ökat drastiskt till över 60 000 anställda.

Opinionen mot bemanningsanställningar möter inte bara motstånd från företagen utan även från fackföreningsrörelsen. IF Metall är positivt till anställningsformen och anser att den skapar goda förutsättningar för den svenska industrin.

Även LO har valt sida i frågan. Enligt ett uttalande från LO motsätter de sig ett förbud. Deras svar på bemanningseländet är ökad organisering och fackligt inflytande. Invändningen är endast att tillfälliga arbetstoppar ska motivera anlitande av bemanningsföretag.

Problemet med LO:s linje är att situationen på arbetsmarknaden är en helt annan. Bemanningsföretagen används som ett sätt att försämra och pressa tillbaka löner och anställningsvillkor. Storföretagen i Sverige vill inte ha några begränsningar eftersom det går mot Svensk Näringslivs strategi att pressa tillbaka anställningsförhållanden. Direktörernas linje backas även upp av EU genom bemanningsdirektivet.

Endast ett förbud av bemanningsföretagen kan lösa frågan. Kommunistiska Partiet har varit drivande inom fackföreningsrörelsen för att stärka den opinionen. En av de avdelningar i IF Metall där medlemmarna slutit upp bakom partiets motion är avdelning 2 i Norrbotten.

Men kommunisterna har inte varit ensamma i kampen. Det mest glädjande exemplet är metallklubben på Scania lastvagnsfabrik i Södertälje med cirka 3000 medlemmar som lämnat in en motion för ett förbud.

Det är mycket positivt att stora arbetarkollektiv ställer sig mot förbundsledningen. Inom fackföreningsrörelsen regerar den socialdemokratiska synen på fackliga krav. Samarbetet med kapitalet värnas för att understödja företagens möjligheter att konkurrera på världsmarknaden. Den linjen går emot medlemmarnas vilja till trygga anställningar.

Genom kollektiva erfarenheter från verkstadsgolven utmanas socialdemokratins stöd till bemanningsföretagen. I den utmaningen är Kommunistiska Partiet en del.
Erik Pettersson

volvoarbetare
Fakta

Stark opinion mot bemanning

Bemanningsföretag
  • IF Metall avd 2 Norrbotten motionerar om att förbundskongressen i maj ska ställa sig bakom följande krav:
  • att arbetsgivare enbart ska få möjlighet att hyra in vid tillfälliga arbetstoppar.
  • att inhyrning av arbetskraft endast får ske efter lokal överenskommelse med berörd facklig organisation.
  • att förbud mot privat arbetsförmedling (bemanningsföretag) på sikt skall återinföras.