Hoppa till huvudinnehåll
Av
august.eliasson@proletaren.se

Kommunistiska Partiet tar på sig aktionen mot MP-kongressen: ”Vi ville uppmärksamma deras stöd till krig”

När Miljöpartiets kongress på fredagen öppnade i Karlstad möttes delegaterna av röd färg utanför entrén och flygblad mot Miljöpartiets stöd till Nato och Libyenkriget. Proletären kan avslöja att det är Kommunistiska Partiets avdelning i Karlstad som ligger bakom aktionen.


– Vi ville uppmärksamma hur Miljöpartiets politik ser ut i praktiken, säger Anders Wiklund, ordförande i Kommunistiska Partiets avdelning i Karlstad när Proletären ringer upp.

– Miljöpartiet stödjer närmandet till Nato genom värdlandsavtalet, de har stött Sveriges inblandning i Syrienkonflikten och röstade för angreppet på Libyen 2011.

• Varför valde ni att göra detta mot just Miljöpartiet?
– Miljöpartiet är ett parti som generellt uppfattas som progressivt, som ett parti med bra värderingar om miljö, fred och rättvisa. Vi ville visa hur deras politik ser ut i praktiken, både i regeringsställning och hur de har röstat tidigare. De stödjer krigspolitiken helt enkelt.

• Hur tror ni det uppfattades av kongressens deltagare?
– Vi har förstått genom annan media att det har uppfattats som ett hot. Ingen har anledning att känna sig hotad. Jag vet inte om journalisterna har sett själva flygbladen eller bara går på andrahandsuppgifter. Vi tyckte det var jättetydligt att flygbladen handlade om Nato och Libyen, och absolut inte var något hot.

Anders Wiklund berättar att partiavdelningens medlemmar delat ut flygblad om värdlandsavtalet och Nato till kongressens deltagare under morgonen och att det inte var någon hotfull eller fientlig stämning.

– Tvärtom, vi pratade med många delegater om Nato och värdlandsavtalet. Vi märkte att det finns en spricka mellan partiledningen och Miljöpartiets gräsrötter. Många kände tyvärr inte till så mycket om värdlandsavtalet men var helt emot ett närmande till Nato.

Nu hoppas Anders Wiklund att delegaterna står upp för fred och alliansfrihet på kongressen och kritiserar Miljöpartiets stöd till ökad militär närvaro i Sverige och krig.

– Vi i Kommunistiska Partiet i Karlstad kommer att fortsätta vår kampanj mot Sveriges närmande till Nato och hoppas att alla miljöpartister som står upp för freden tar ställning mot värdlandsavtalet.