Hoppa till huvudinnehåll
Av

Det handlar om demokrati

Vi måste ta tillbaka våra demokratiska möjligheter att besluta om bostadspolitiken.

Det har aldrig någonsin i historien byggts bra bostäder åt vanligt folk när privata byggherrar har fått styra bostadspolitiken. Det är faktiskt mindre än 50 år sedan det fanns kalla och dragiga lägenheter med utedass även i Alingsås.

På 1930-talet infördes vissa stöd till bostadsbyggande, bland annat till lågavlönade barnfamiljer. Men de privata byggherrarna visade inget intresse av att bygga bort bostadsbristen. Då som nu vägrade de bygga bra, billiga hyresrätter.

Det var först med AP-fonderna (pensionsfonder) på 1960-talet, som staten fick kontroll över tillräckligt med kapital för att kunna bygga bort bostadsbrist och bostadsmisär.

Kommunala bostadsstiftelser, den så kallade allmännyttan, fick uppdraget att bygga ljusa, rymliga lägenheter med låg hyra och denna hyresnivå fick de privata bostadsbolagen rätta sig efter.

Sedan dess har de privata byggherrarna drivit på för att åter få makten över byggandet och successivt har riksdagen fallit för trycket. I dag är alla bidrag till hyresrätter borta. Staten har förlorat möjligheten att investera i byggande i större skala, eftersom pensionsfonderna nu ska placeras på börsen istället. Inte ens ROT-bidragen omfattar hyresrätter.

2010 kom sista dråpslaget mot den sociala bostadspolitiken. Då beslutade riksdagen att de kommunala bostadsbolagen måste ta ut marknadshyror på allt de bygger nytt eller renoverar, med motiveringen att det var en anpassning till EU.

Mycket kan man beskylla EU för, men inte detta. Sanningen är att det bara behövs en enkel begäran till EU om att få subventionera bostäder, för att alla ska kunna få en bostad de har råd med. Det är bara Sverige och två andra länder i EU som inte har begärt detta.

Successivt har politikerna tagit bort alla möjligheter att på demokratisk väg styra bostadsbyggandet. De privata byggherrarna har kunnat pressa upp hyrorna genom att vägra bygga hyresrätter och i dag har de fräckheten att kräva en vinst på 30 procent om de över huvud taget ska bygga hyreslägenheter.

Om de ska bygga hyresrätter med låg hyra kräver de att få bygga med mycket låg standard, med så trångt mellan husen att barn inte kan leka och solen inte kan nå in i lägenheterna.

Vi behöver en ny bostadspolitik. Den bör innehålla statliga räntesubventioner till ett nytt miljonprogram och ett förbud mot spekulation med våra pensionsfonder, som istället ska investeras långsiktigt i bland annat bostadsbyggande. Det behövs ett ROT-program för upprustning av hyresrätter och en obligatorisk bostadsförmedling i kommunal regi.

Elsa-Lena Åström
Fakta

Det handlar om demokrati

En del av allmännyttan
  • Kommunala AB Alingsåshem äger och förvaltar ca 3300 lägenheter i Alingsås kommun.
  • Tidigare drevs allmännyttan i Sverige helt utan vinstkrav. Sedan 2010 måste kommunala bostadsbolag drivas ”affärsmässigt”.
Vinstkrav och privata intressen
  • Soliditet är ett mått på ett företags ekonomiska styrka och anger hur mycket av företagets totala tillgångar som har finansierats med egna medel, istället för lån.
  • Holdingbolag (av engelskans hold ”hålla”, ”inneha”) är ett bolag som huvudsakligen ägnar sig åt att äga aktier i andra bolag (”dotterbolag”). Konstruktionen gör det möjligt att fördela vinster och förluster mellan de olika dotterbolagen så det gynnar ägarna bäst.