Hoppa till huvudinnehåll
Av
marcus.jonsson@proletaren.se

Hultqvist är en desinformatör

Krigsministern Peter Hultqvist (S) smusslar Sverige längre in under Natos kärnvapenparaply.


Sverige kommer att acceptera en inbjudan från Storbritannien att ingå i den Natounderställda militära insatsstyrkan Joint Expeditionary Force, JEF.

Det meddelade krigs- och propagandaminister Peter Hultqvist på försvarsutskottets sammanträde förra veckan. Beskedet är en total U-sväng från hösten 2015, då Svenska Dagbladet avslöjat att regeringen förberedde ett svenskt deltagande i den brittiskledda elitstyrkan som bildats på Natos toppmöte i Wales ett år tidigare.

Då stod Hultqvist i riksdagens talarstol och läxade upp de som hade mage att ifrågasätta ministerns försäkran att regeringen inte förberedde ett inträde i JEF.

”Ni försöker måla upp en bild av att det vi säger inte är det som gäller utan att vi håller på med något annat. Det vill jag grundligen dementera. Vi ska inte diskutera utifrån ett desinformativt förhållande”, hette det då.

Men den store desinformatören är krigsministern själv. Liberalernas Allan Widman beskrev det redan 2015 helt korrekt som ett spel under täcket av Hultqvist, som slog ifrån sig med argumentet att ingen politisk beredning pågick, eftersom det inte fanns någon formell inbjudan från Storbritannien. Men som Widman påpekade i en kommentar till SvD sker den formella inbjudan i sådana sammanhang inte förrän allting redan är klart.

Samma tidning hade då avslöjat att det fanns ett hemligstämplat PM på försvarsdepartementet med rubriken ”Orientering om JEF och önskemål om svenskt deltagande”, som Sveriges dåvarande försvarsattaché i London, Mats Danielsson, skrivit. Danielsson bekräftade också för SvD att det fanns en pågående dialog med britterna och ett intresse från deras sida för att Sverige skulle ingå i JEF.

Snart två år senare hade papperskvarnarna malt färdigt bakom kulisserna och det återstod nu bara för Hultqvist att meddela försvarsutskottet ett redan färdigt beslut. Agerandet är helt i linje med hur närmandet till Nato accelererat de senaste åren, med behandlingen av värdlandsavtalet som tydligt exempel. Och nu avböjer den demokratiföraktande Hultqvist att kommentera vad han tidigare sagt i riksdagen om JEF.

Precis som med värdlandsavtalet är det inte heller något litet beslut som krigsministern inte vill att svenska folket ska känna till och tycka till om.

JEF leder i år Natos insatsstyrka Very High Readiness Joint Task Force, VJTF, som består av omkring 5.000 soldater som ska kunna sättas in med 48 timmars varsel. JEF är dubbelt så stor och består av cirka 10.000 soldater från Natoländerna Storbritannien, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna och Norge.

JEF ska agera ”med stöd av Natos standarder och doktriner” och styrkan ska vara tillgänglig för Nato, EU och FN ”i hela spektrat av operationer, inklusive humanitära insatser, konventionell avskräckning och krigföring”, enligt det dokument som deltagarländerna skrev under i samband med Natotoppmötet 2014 och som SvD läst.

Det innebär inget mindre än att Sverige kan komma att underställas Natos artikel 5, om att ett angrepp på ett Natoland ska besvaras av alla Natoländer. Ett terrordåd likt det den 11 september 2001, då Nato utlöste artikel 5, eller för den delen en verklig eller iscensatt attack på ett Natoland, skulle kunna tvinga Sverige att delta i Natos krig.

Hultqvists smusslande för att föra Sverige ännu längre in under krigsalliansen Natos kärnvapenparaply förtjänar allt folkligt motstånd som över huvud taget går att mobilisera.

Den 16 september demonstrerar vi mot militärövningen Aurora och mot Nato. Se till att du är i Göteborg med oss då och låter krigsministern veta vad du tycker om hur han äventyrar landets säkerhet med sitt fulspel och sitt Natokryperi.