Hoppa till huvudinnehåll

Felmeddelande

  • Notice: Undefined index: field_byline i include() (rad 152 av /var/www/proletaren/sites/all/themes/proletaren/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() i include() (rad 152 av /var/www/proletaren/sites/all/themes/proletaren/templates/node/node--article--full.tpl.php).

”Nato hotar freden" – därför säger vi nej till värdlandsavtalet

Sveriges eventuella värdlandsavtal med krigsalliansen Nato är en het politisk fråga. Avtalet, som innebär att Nato får stationera trupper och militär utrustning, inklusive kärnvapen, i Sverige blev undertecknat av den borgerliga regeringen 2014 men måste nu godkännas av riksdagen innan det börjar gälla. Detta väntas ske i vår.

Det folkliga motståndet är stort då det är många som inser att Sverige tar ett stort steg närmare ett Natomedlemskap om värdlandsavtalet godkänns.

Kommunistiska Partiet har tagit en tydlig ställning i frågan. En ställning som kan sammanfattas i parollen: Nej till Värdlandsavtalet! Inget Sverige i Nato och inget Nato i Sverige!

Proletären frågade några Natomotståndare och fredsvänner om varför de säger nej till värdlandsavtalet.


Åsa Linderborg, kulturredaktör Aftonbladet:

”Hittills har Natokramarna inte presenterat ett enda rationellt argument för ett svensk medlemskap. Nato har ett groteskt facit och vi i Sverige ska inte ha en egen kolumn i det katastrofala protokollet.”


Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt Initiativ:

”Utökad Natonärvaro i Sverige skulle få stora konsekvenser för Sveriges säkerhet och alliansfrihet. Avtalets formuleringar är mycket svävande vilket lämnar stort utrymme för tolkning.

Nato har kärnvapenavskräckning som en central del i sitt strategiska koncept. Sverige skulle med värdlandsavtalet få svårare att verka för en trovärdig nedrustningspolitik.

Avtalet innebär även att Sverige kan användas som bas för Natos militära aktiviteter i såväl krig som fred. Ett närmande till Nato, en allians som bygger på militär avskräckning och kärnvapenhot, snarare försvårar än underlättar möjligheterna till hållbar fred.

Den senaste tiden har fokus för debatten handlat om att Sverige måste sätta hårt mot hårt i relationen till Ryssland och att alla andra val än militär upprustning skulle vara att gå i Putins ledband.

Men vad upprustningsivrarna undviker att tala om är att ökade militära satsningar också, och samtidigt, bekräftar Putins ambition att vara ett militärt hot.

Väst som fiendebild används nu framgångsrikt för att tysta opposition och offentlig debatt i Ryssland. Nato och Ryssland förstärker varandras fiendebilder och den militära kapprustningen är ett faktum. Vilket redan satt avtryck i Sveriges ekonomi.

Det behövs diskussion och debatt om vad vi egentligen menar med säkerhet och säkerhetspolitik – vems säkerhet, vad gör oss säkra och vilka är de verkliga hoten?

Trots att allt fler talar allt mer om en bredare tolkning av säkerhetspolitik, med fokus på mänsklig säkerhet, domineras fortfarande debatten av den traditionella tolkningen av begreppet, kopplat till nationens säkerhet och territorialförsvar med militära medel.

Vi behöver en bättre demokratisk förankring och en bredare offentlig debatt. Beslutet om Sveriges långsiktiga arbete för fred och säkerhet är alltför viktigt för att reduceras till en teknisk diskussion om momsbefrielse för Natosoldater som övar på svensk mark.”


Mikael Wiehe, musiker:

”Jag tycker inte att Sverige ska delta i Natos inringning av Ryssland.

Däremot tycker jag att Sverige borde återinföra allmän värnplikt eller någon typ av samhällstjänst nu efter att borgarna rustat ner försvaret för att kunna betala jobb-
skatteavdragen.”


Micke Evhammar, författare:

”Jag är i grunden pacifist efter att under många år funderat fram och tillbaka på vilken väg som, på sikt, är möjlig att gå för att nå en fredligare värld. Som jag ser det är varje närmande till en militär allians av ondo, oavsett vilken sfär den tillhör. 

Jag kan i och för sig förstå dem som tycker att det finns en trygghet i att liera sig med en mäktig krigsmaskin. Men i mina ögon är det en falsk upplevelse, mer som att spela tärning med djävulen. I ett framtida storkrig finns inga vinnare.

Nu är det ju tyvärr så att vi redan i viss mån samarbetat med Nato genom vårt engagemang i bland annat Kosovo och Afghanistan. Som det för dagen ser ut tycks detta samarbete öka utan att det sker någon egentlig debatt här i landet.

Förutom min pacifism anser jag också att gränser länder emellan och nationalstaten som idé är ett förlegat sätt att organisera världen. Nato är ett sätt att konservera detta förhållningssätt.

Därför är det av yttersta vikt att frågeställningarna och konsekvenserna av ett Natosamarbete eller medlemskap får det mediala utrymme det förtjänar. Det finns allt för många krigsivrare runt om i världen och i Sverige som inte får stå oemotsagda.”


Hans Isaksson, kulturskribent:

”Kärnvapen ingår i Natos militära aktiviteter, som vi i värdlandsavtalet därmed förbinder oss att delta i. Vår aktuella försvarsminister säger sig tolka avtalet så, att kärnvapen, eller Natobaser, inte skall placeras här.

Hans uttalande måste befaras vara endast ännu en taktisk eftergift för att desarmera en svensk opinion som sedan snart 70 år kraftigt motsatt sig otaliga brott Sveriges alliansfrihet, vilka därför måste ske utan allmänhetens insyn.

Framför allt finns det inte en rad i det föreslagna Värdlandsavtalet som säger att Sveriges värdskap inte innefattar Natobaser eller kärnvapen.

Om Sverige accepterar avtalet ökar risken för att vårt territorium kommer att användas som uppmarschterräng för ett möjligt krig mot Ryssland vilket denna gång omöjliggör för Sverige att undvika att bli krigsskådeplats.”


Ingela Mårtensson, aktiv i Kvinnor för Fred:

”Det var först våren 2014 som det blev officiellt att Sverige tecknat värdlandsavtal med Nato. Innan dess hade varken riksdagsledamöter eller fredsrörelsen hört talas om begreppet. När förslaget skickades ut på remiss fanns inga fredsorganisationer med på listan.

Nu visar det sig att alliansregeringen redan 2010 antog ett så kallat partnerskapsmål som innebar att Sverige skulle utveckla och erbjuda värdlandsstöd till Natoledda trupper som verkar på svenskt territorium. Målet innebär att Nato stödjer utvecklingen av partners som är mest lämpade att samarbeta med i krissituationer. Sverige är utvalt av Nato.

Hela proceduren med värdlandsavtalet är odemokratisk. Det borde göras en granskning av hur det här har gått till och vilka personer som från början har bundit upp oss på detta sätt?

Det borde riksdagsledamöterna som ska ta beslut om värdlandsavtalet fråga sig innan de trycker på knapparna.”


Sri Nimpuno, Aktionsgruppen Nej till Nato:

”Sverige ska inte ha något med Nato att göra. Sverige måste kunna föra en självständig utrikes- och försvarspolitik och därför vara alliansfritt.

Dessutom är Nato en allians av länder som styrs av USA, för en aggressiv krigspolitik för de rika ländernas herravälde, med kaos, förstörelse och mänskligt lidande som följd.

Nato skall också ut ur Sverige, krigsövningarna som Natoländerna utför nästan dagligen på svensk mark, vatten och luftrum måste stoppas.”


Sven Wollter, skådespelare:

”Det är så uppenbart falskt att det nästan är genant. Västmakterna och den inhemska högern tillsammans med opportunistiska sossar gör gällande att det förändrade säkerhetsläget gör det nödvändigt för Sverige att gå med i Nato, eller åtminstone sluta ett värdlandsavtal.

Det är korrekt att läget har skärpts i vårt närområde och hoten ökat. Men inte österifrån, utan det är tvärtom västmakterna med Nato i spetsen som i decennier har förstärkt och beväpnat sina lydstater vid Rysslands gränser. Nu vill man inlemma de sista något så när fria gränsområdena. Sverige och Finland.

Det är bara att titta på kartan så ser man vilka som är aggressiva. Ryssland har stridsspetsar riktade mot sig från otaliga baser alltifrån Turkiet i söder till Baltikum i norr.

Man behöver inte undra vad som skulle ske om Ryssland slöt militära avtal med Mexiko, Kuba, de centralamerikanska staterna, Colombia, Brasilien, Kanada och så vidare.

Atombomberna skulle börja regna över Europa innan man ens hann säga Leve Friheten. Tron att Ryssland skulle ha intresse av att anfalla det alliansfria Sverige är antingen befängd eller grövsta formen av politiskt hyckleri. Vad skulle man tjäna på det?

Man behöver inte vara Putinkramare eller gilla den väg Ryssland tagit efter Sovjets kollaps för att med all kraft fördöma högerns Natopropaganda.

Den handlar inte om att värna vår frihet och vårt oberoende utan alldeles tvärtom; att binda oss till den avskyvärda amerikanska militarismen, öppna vårt land för krigiska baser, godkänna kärnvapen på svensk mark och göra om vårt inhemska försvar till en lydig krigsmaskin.

Lydig mot allt annat än vårt lands djupaste intresse, våra humanitära traditioner och vår fria kultur.

Krigshetsarna måste stoppas av folket! Nu!”


Lasse Diding, hotelldirektör:

”Vad Peter Hultqvist än säger om att värdlandsavtalet kräver vårt medgivande för olika insatser, så räcker det ju att tänka på om Jan Björklund vore försvarsminister och skulle ta beslut i en sådan fråga!

I flera år har vi levt i en situation med växande krigsrisk i vårt direkta närområde och att då än starkare formalisera vårt samarbete med Nato och USA utan att ens veta något om vem eller vilka vi då nästa gång ska gå i krig mot, är förstås otroligt korkat och helt onödigt roulettspelande.

Om sen Sverige med sitt strategiska läge som följd av avtalet tvingas husera kärnvapen och bli en direkt och trolig måltavla, så är det ju ren självmordspolitik. Detta borde vara självklart inte bara för oss på vänsterkanten, utan även för alla andra svenskar oavsett partitillhörighet.

Vårt krigande i Afghanistan på USA:s sida har redan gjort oss till en både möjlig som trolig måltavla för terrorattacker. Helt i onödan och helt emot Sveriges nationella intressen!”


Valter Mutt, riksdagsledamot Miljöpartiet:

”Att Sverige utan egentlig debatt steg för steg smygs in i Nato är demokratiskt dubbelfel, dels för att själva processen är demokratiskt undermålig och dels för att Nato inte är en organisation som entydigt stått upp för demokratin.

Den dåvarande fascistdiktaturen Portugal var med och grundade Nato 1949 och när militären grep makten i Grekland 1967 och i Turkiet 1980 ledde detta inte till att länderna uteslöts ur organisationen. Ser vi till vad krigsalliansens dominerande medlem, USA, haft för sig genom åren blir bilden ännu mörkare.

Ett värdlandsavtal med Nato skulle försvaga omvärldens tilltro till vår alliansfrihet och därmed öka spänningarna i vårt närområde och minska vårt utrikespolitiska handlingsutrymme.

Som en alltmer integrerad del av en USA-ledd kärnvapenallians kan vi inte längre med samma trovärdighet driva på för kärnvapennedrustning, och att medla i konflikter där amerikanska intressen är inblandade blir givetvis också svårare.

Vi ser ju redan hur USA lyckats pressa icke-kärnvapenländerna Tyskland, Italien, Nederländerna, Belgien och Turkiet till att vara värdar för sammanlagt 200 utplacerade amerikanska kärnvapenstridsspetsar, trots att detta förmodligen bryter mot icke-spridningsavtalet.

Ett värdlandsavtal ökar också risken för att vårt territorium vid en konflikt kommer att användas som utgångspunkt för Natoanfall mot andra länder, det är ju inte för att kunna komma hit och plocka lingon som Natoledningen är så angelägen om att vi ingår det här avtalet.

Natotrupper skulle visserligen bara komma hit efter inbjudan från den svenska regeringen – men hur många timmar skulle en borgerlig regering stå emot hårda påtryckningar från Natohögkvarteret i Bryssel?”


Mikael Nyberg, författare och redaktör för Clarté:

”Liksom vi en gång lurades att baklänges krypa in i EU, arbetar starka krafter nu för att leda oss in i Nato.

Konsulter knutna till Pentagon var direkt involverade när det svenska territorialförsvaret bokstavligen skickades till skroten. Idag har vi legotrupper involverade i USA:s och Natos krigsföretag.

Värdlandsavtalet är ett nytt steg på vägen. Formaliteterna är inte oviktiga. Det är svårare att lösgöra sig när avtalen är slutna. Det är hög tid att säga stopp.”