Hoppa till huvudinnehåll
Av

Regeringen vill betala för flyktingströmmen med nedskärningar

Migrationsverkets nya prognos över den ökade flyktingströmmen medför kostnadsökningar som belastar statskassan. Därför förbereder finansdepartementet nedskärningar i de planerade statsbudgeterna för nästa år och 2017.


– Migrationsverket kom med en prognos förra veckan där de förutsätter stora kostnadsökningar. Då är det naturligt att man har en beredskap, säger Max Elger, finansminister Magdalena Anderssons statssekreterare.

Han försöker tona ner allvaret i situationen som kommit till offentlighetens ljus sedan innehållet i två mejl från finansdepartementet till samtliga övriga departement läckt ut till pressen.

Innehållet är graverande och kommer att påverka statens satsningar på välfärden. Här konstateras att innevarande år är situationen hanterbar men för de kommande åren är det allvarligare. ”För 2016 krävs dock stora utgiftsminskningar, dels för att möjliggöra reformer inför BP17. Dessa ska vara finansierade.”

Nyckelorden är den sista meningen. Ingen förändring ska ske vad gäller statens inkomster utan kostnaderna för flyktingmottagandet ska belasta verksamheten fullt ut. I mejlen ombeds departementen att se över vilka satsningar i regeringens budget för nästa år (BP16) som kan senareläggas. Andra åtgärder som nämns är ”avveckling av insatser/bidrag/utbetalningar/satsningar” samt ”regeländringar”.

Så får vi ett konkret exempel på hur det politiska etablissemanget i sitt fasthållande vid den av EU fastslagna nyliberala budgetdisciplinen planerar att vältra över kostnaderna för flyktingkatastrofen på vanligt folk.

Istället för att se till de stora behoven landet runt av bostadsbyggande, upprustning av en skolan, en sjukvård som går på knäna, så tänker kapitalismens partier, här är regering och borgerlig Allians överens, tvinga arbetare och vanligt folk att ta konsekvensen av flyktingströmmen.

Detta blir så mycket allvarligare i ljuset av att just dessa partier gjort Sverige delaktigt i de imperialistiska krig som gör att människor flyr för sina liv. Att nedskärningarna dessutom spelar Sverigedemokraterna i händerna och göder den bruna rasismen visar hur viktigt det är att resa motstånd mot högerpolitiken.
Fakta

Regeringen vill betala för flyktingströmmen med nedskärningar