Hoppa till huvudinnehåll
Av
marcus.jonsson@proletaren.se

”Diskutera Aurora på jobbet”

Johannes Kvarnström är plåtslagare på Göteborgs Spårvägar, fackligt förtroendevald och aktiv socialdemokrat. Proletären besöker honom på jobbet, där han berättar om Spårvägare mot Nato och arbetet inför demonstrationen mot Aurora 17.


Det är semestertider och lugnt på lunchrasten i Slottsskogsdepån där en del av Spårvägens plåtslagare håller till. De är bara tre stycken idag som håller på att rostsanera vagnen som står uppställd i depån. Vanligtvis är det livligare.

– Spårvägen är en levande och härlig arbetsplats. Det känns meningsfullt att jobba med något som många i staden använder i sin vardag, säger Johannes Kvarnström medan han visar runt.

Dagens patient har hunnit fylla 53 år och ska inte gå i pension än på ett tag. Den rostanfrätta vagnen av 1964 års modell ska snart ut på gatorna igen efter en kärleksfullt utförd ansiktslyftning. Utan tillgång till något reservdelslager.

– Nä, det är inte som på Volvo där man kan gå och hämta en ny dörr om den har blivit påkörd. Här får vi tillverka varje plåtdetalj för hand.

Johannes Kvarnström är fackligt förtroendevald och drivande i Spårvägare mot Nato, som är med och arrangerar demonstrationen mot krigsövningen Aurora 17.

• Vad är Spårvägare mot Nato?
– Det är en intresseorganisation för oss på Spårvägen. Dels för Auroraarbetet, med den stora demonstrationen i september, och dels för hela fredsrörelsen som har varit på Spårvägen.
Det finns en lång tradition på arbetsplatsen av att aktivt ta ställning för freden, berättar Johannes Kvarnström.

– Om man kollar i våra arkiv på Kommunal så ser man att det har funnits ett stort intresse och engagemang bland spårvägare i fredsrörelsen, från Vietnamkriget bland annat. Nu driver vi vidare det arbetet.
Han märker att engagemanget åter har ökat på senare tid.

– Det har dels att göra med att Natofrågan har blivit större och dels med Trump och hela den biten. Och i synnerhet när man planerar in den stora övningen som kommer att vara i Göteborgs hamn nu till hösten. Då blir det nära, det blir på riktigt.

• Hur har ni arbetat inför Aurora 17?
– När vi först fick information om övningen tog vi upp det i den lokala förhandlingsorganisationen, med alla våra förtroendevalda på den tekniska sidan på Spårvägen. Där tog vi ett gemensamt beslut, att det här är något som vi vill delta i. Vi ville engagera oss och visa vårt missnöje med övningen.

Johannes Kvarnström sitter också i styrelsen för sektion Teknik i Kommunal. Han berättar att förutom att de på Spårvägen aktivt deltar i arbetet inför demonstrationen finns det även ett beslut från sektionen att hjälpa till ekonomiskt.

• Hur många är ni på Spårvägen och i sektionen?
– I arbetarkollektivet på Spårvägen är vi runt 1200 anställda. I sektion Teknik i Kommunals avdelning Väst är medlemsantalet ungefär 2000.

• Har du några tips till folk på andra arbetsplatser hur man kan lyfta frågan i sin egen fackklubb?
– Jag har fört mycket diskussioner med andra inom LO-kollektivet. Själva Aurorademonstrationen i sig är inte särskilt känd, men det finns ett allmänt intresse för arbetet mot Nato. Så det gäller att förklara och diskutera aktivt vad innebörden av övningen är. Jag vet att på flera av IF Metalls klubbar förekommer den dialogen just nu genom personer som jag pratat med och förmedlat vårt arbete i Spårvägare mot Nato till.

• Hur jobbar du med Aurorafrågan som medlem i det socialdemokratiska partiet?
– Jag har lyft frågan i den lokala S-kretsen jag är aktiv i, där många inte visste om att övningen skulle vara så nära inpå. Det finns annars ett jätteintresse lokalt inom Socialdemokraterna i Göteborg vad gäller värdlandsavtalet och Nato.

Socialdemokraternas kretsstyrelse i Lundby, där Johannes Kvarnström också är styrelseledamot, har tagit beslut om att ha en observatör med i Auroraarbetet.

– Men partiet är lite som ett stort ånglok. Stort och orkar dra mycket men går segt framåt. Det är lite synd, kan jag tycka.

Att Natofrågan splittrar Socialdemokraterna märks även på lokal nivå, säger Johannes Kvarnström.

– Många kan låsa sig och undrar om man verkligen ska ge sig in i den frågan och gå emot försvarsminister Peter Hultqvist. Men vi socialdemokrater i Göteborg har ju bland annat ett beslut mot värdlandsavtalet. Jag tycker man ska våga sticka ut hakan och säga att vi tycker någonting annat än Hultqvist, och det är inte olagligt att tycka annorlunda än försvarsministern.

– Om man kollar vad befolkningen i Sverige tycker så finns det en bred majoritet för att vi inte ska gå med i Nato, så Hultqvist är ute på djupt vatten. Det kan jag tycka är farligt, med karriärister inom partiet som vill rätta sig i ledet efter den som är högre upp och inte föra en kritisk debatt kring Aurora 17 och Nato.

Det har också kommit kritik från dem som inte gillar att initiativet kommer från Kommunisterna, eller r-arna som Kommunisterna kallas sedan tiden då partiet hette KPML(r).

– Det är folk som har reagerat på det, dels att man använder r-arnas lokaler och dels att det är r-arna som tagit initiativ till det från första början. Men det är väldigt enkelt att bryta den attacken genom att säga att i dagsläget har vi med 29 olika organisationer. Vi har med Vänsterpartiet, fotbollsföreningar, observatörer från Socialdemokraterna, fackklubbar och så vidare.

– Och när man målar upp det på det sättet inser många att det här är inte en fråga som bara r-arna driver. Själva nöten att knäcka är att vara en bred front med organisationer från olika ställen som har ett intresse i frågan. Genom den bredden på organisationer visar vi att det finns en bred folklig opinion mot Aurora 17.

• Vad vill du uppmana de som läser det här, oavsett partitillhörighet?
– Diskutera frågan på arbetsplatsen och i de föreningar du är aktiv i och mobilisera er. Titta på vad innebörden av Aurora 17 är och hur omfattande den är. Det kommer overkligt nära dig själv, och det är overkligt mycket större än vad du tror. Men det är verklighet och inte något som du ser på tv och bara kan stänga av.