Hoppa till huvudinnehåll

”Stoppa Västlänken och utred alternativen”

Den 9 september samlar Västsvenska Folkinitiativet till en demonstration mot byggandet av tågtunneln Västlänken. Ordförande Bengt Nordfält Nilsson är en av de som mobiliserar för att visa politikerna att det finns ett utbrett missnöje bland göteborgarna.

Den 9 september samlar Västsvenska Folkinitiativet till en demonstration mot byggandet av tågtunneln Västlänken. Ordförande Bengt Nordfält Nilsson är en av de som mobiliserar för att visa politikerna att det finns ett utbrett missnöje bland göteborgarna.

– SOM-institutets senaste rapport visar att en stor majoritet av göteborgarna är negativa till pendeltågstunneln Västlänken och det ska vi synliggöra på ett handfast sätt.

Det säger Bengt Nordfält Nilsson, ordförande för Västsvenska folkinitiativet som planerar en demonstration mot Västlänken. Den sex kilometer långa tågtunneln genom Göteborg beräknas kosta 20 miljarder kronor och delfinansieras genom indirekt beskattning i form av vägavgifter.

– Det blir en demonstration där folk från hela den politiska paletten går tillsammans. Även om ledningen inom de olika västlänkspartierna är för Västlänken, är väldigt många gräsrötter emot.

• Är det inte försent att protestera?
– Det är aldrig försent att protestera mot sådant som är fel. Vi kan inte nöja oss med att bara var fjärde år lägga en röst och däremellan tiga still, säger Bengt Nordfält Nilsson.

Politiker och tjänstemän försöker framställa det som att det är för sent att protestera genom att börja med förberedande arbeten och gå ut med information om att Västlänken har börjat byggas, trots att pendeltågstunneln inte får börja byggas innan bland annat miljödom i mark- och miljödomstolen vunnit laga kraft.

– Att man kan göra det, beror på att det är kommunens mark och de får lägga om ledningar och liknande utan att ha klartecken för att på allvar börja bygga Västlänken, menar Bengt Nordfält Nilsson.
Demonstrationen genomförs ett år innan valet för att visa att politikerna inte har stöd för Västlänken.

– Blir vi många som demonstrerar kan vi ge västlänkspartierna skrämselhicka! De får välja mellan Västlänken och väljare, säger Bengt Nordfält Nilsson.

Demonstrationen kommer kräva att alternativen till Västlänken utreds på allvar.

– Vi ska komma ihåg att Västlänken är ett politiskt beslut som är taget på demokratiskt grumliga vägar, säger Bengt Nordfält Nilsson. Trafikverket förordade att förstärka Göteborgs central och banorna till och från Göteborg genom en utökad tunnel genom Gårdaberget och fyrspår till Mölndal. Så tjänstemännen har själva tagit fram ett alternativ som löser problemen till en väsentligt lägre kostnad. Det finns även andra alternativ som Gårdalänken.

Bengt Nordfält Nilsson menar att bygget fördröjer annan nödvändig utbyggnad av kollektivtrafiken, däribland Operalänken som är en spårvagnsförbindelse från Götaälvbron till Järntorget. Hisingen som expanderar kommer att få vänta på spårvagnsutbyggnad, trots att det sedan många år har funnits behov att bygga spårväg till Backa och Kärra.

– Västlänken är en idé från 1987, som kostar alldeles för mycket pengar och ger alldeles för lite tillbaka och riskerar att för alltid ge skador på byggnader och parker, konstaterar Bengt Nordfält Nilsson.

William Wismeier
Fakta

”Stoppa Västlänken och utred alternativen”

Del av Västsvenska paketet
  • Västlänken är en planerad tågtunnel genom Göteborg som ingår i det så kallade västsvenska paketet.
  • I västsvenska paketet ingår flera små och stora projekt, till exempel en bro över Göta älv.
  • Kostnaden för västsvenska paketet beräknas till 34 miljarder kr, varav 20 miljarder kr enbart för västlänken.
  • Västsvenska paketet delfinansieras av en indirekt beskattning genom vägavgifter i Göteborg.
Demonstrera mot Västlänken
  • Demonstrationen ”Folket mot Västlänken” arrangeras av Västsvenska folkinitiativet. Samling den 9 september kl 12.00 på Gustav Adolfs torg i Göteborg.
  • Västsvenska Folkinitiativet beskriver sig som en partipolitiskt obunden organisation, som på ett fredligt, utomparlamentariskt vis för ut motståndet mot orättvisor, demokratiunderskott och den ökända Göteborgsandan.
[[nid: view_mode=inlinenode]]