Hoppa till huvudinnehåll
Av

Demonstrera mot högförräderiet

Lördagen den 16 september mobiliserar Kommunisterna över hela landet för att i Göteborg demonstrera mot Nato, mot krigsövningen Aurora 17 och mot de svenska makthavare som sätter Wallenbergs säkrade profiter före landets säkerhet.


Onsdagen den 6 september lämnade Kommunistiska Partiet in en polisanmälan mot Sveriges nuvarande överbefälhavare Micael Bydén och hans föregångare på posten Sverker Göranson. Anklagelsen är högförräderi. Ett brott som, enligt Brottsbalken 19 kapitlet §1-2, den begår som ”med utländskt bistånd” agerar för att riket ska ”läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt” samt den som med ”utländskt bistånd framkallar fara för att riket skall invecklas i krig eller andra fientligheter”.

När Göranson avgick som ÖB för att bara några månader senare börja arbeta som konsult åt vapenindustrin tvingades till och med Expressen erkänna att det luktade bananrepublik. Att Bydén fortsätter Göransons arbete med att ansluta Sverige till Nato och förvandla vårt land till ett övningsfält åt den USA-ledda krigsalliansen har inte minskat bananstanken.

Runt millennieskiftet – samtidigt som George W Bush och hans strateger drog upp riktlinjerna för USA:s krigspolitik för global dominans och den militära upprustningen åter tog fart – arbetade Bydén och Göranson som militärattachéer i Washington DC. Uppdragen innebar nära kontakter till både USA:s militär och den svenska krigsindustrin.

Att det är USA som driver på för ökade spänningar i Europa – genom politisk propaganda, ekonomiska sanktioner mot Ryssland och krav på ökad upprustning – talas det öppet om i till exempel Frankrike och Tyskland. Men i Sverige råder största möjliga tystnad om denna sida av saken.

Anledningen till att USA pressar på är lika logisk som skrämmande. Det handlar om den pågående kapplöpningen om att lägga under sig de råvarutillgångar som hägrar under den hastigt bortsmältande isen i Arktis. Det är ingen slump att de två senaste generalsekreterarna i Nato varit en dansk och en norrman, två Natoländer med intressen vid Nordpolen. Att sätta en amerikan som generalsekreterare vore allt för uppenbart. USA:s dominans garanteras av att de sitter på posten som överbefälhavare och att USA:s militärbudget är dubbelt så stor som de övriga 27 Natoländernas militärbudgetar tillsammans.

Det senare gällde i varje fall år 2013 och detta faktum att USA bär en så stor del av Natos militära kostnader är ännu en orsak bakom de ökade spänningarna i Europa. USA:s strateger vill dra in fler länder i Nato och få dessa länder att öka militärutgifterna för att avlasta det skuldtyngda USA för att göra det möjligt för USA att rusta upp i Asien, runt Kina.

I Frankrike och Tyskland diskuteras som sagt dessa saker öppet, därför att det franska och tyska kapitalet inte har några direkta territoriella anspråk i Arktis men däremot stora affärsintressen i Ryssland som hotas av USA:s konfrontationslinje.
Den svenska tystnaden beror inte minst på att svensk krigsindustri har starka intressen av att dra Sverige närmare Nato. Samarbetet öppnar nya marknader och upprustningen gör köpstarka konsumenter.

I sitt berömda avslutningstal 1961 varnade USA:s president Dwight D Eisenhower för det militär-industriella komplexets växande inflytande och de katastrofala följder detta får för både säkerhet och demokrati. Ingen svensk förnekar existensen av ett mäktigt militär-industriellt komplex i USA, men få vågar erkänna att vi har ett sådant även på hemmaplan. Ett komplex där Wallenbergarna och deras flaggskepp Saab närmast har en monopolställning.

När Sverker Göranson slutade som överbefälhavare tillträdde han som sagt sin tjänst som rådgivare åt Saab – Sveriges största producent av krigsmateriel – med placering i just USA. Den amerikanska militären är en avgörande kund åt Saab som har sett vinsten öka i takt med de tilltagande spänningarna. Från drygt 120 miljoner kronor första kvartalet 2015 till nästan 300 miljoner samma period året efter och upp till nästan 500 miljoner första kvartalet i år.

Göranson är inte ensam om att stå i tjänst hos det militär-industriella komplexet. Han har sällskap av en lång rad före detta statsråd, regeringstjänstemän, höga militärer och journalister.

Kommunistiska Partiets anmälan om högförräderi gäller hela det politiska, ekonomiska och militära etablissemanget. Bydén, Göranson & co springer USA:s och Wallenbergs ärenden istället för att bevaka Sveriges intresse av fred, avspänning och självständighet. USA behöver krigsrustning och ökade spänningar för sina strategiska globala intressen. Det militär-industriella komplexet behöver upprustning, ökade spänningar och närmande till Nato, för att komma åt den marknad som det upprustande Nato skapar.

Det är uppenbart att Bydén och Göranson agerar för att Sverige ska bringas i beroende av utländsk makt och de har med utländskt bistånd framkallat fara för att riket skall invecklas i krig eller andra fientligheter. Enligt svensk lag är de därför skyldiga till högförräderi.

Lördagen den 16 september mobiliserar Kommunisterna över hela landet för att i Göteborg demonstrera mot Nato, mot krigsövningen Aurora 17 och mot de svenska makthavare som sätter Wallenbergs säkrade profiter före landets säkerhet.