Hoppa till huvudinnehåll
Av

Företagsagent Damberg


Det höjs fler och fler kritiska röster mot frihandelsavtalet TTIP, på svenska uttytt Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar, som håller på att förhandlas fram mellan USA och EU. Ett avtal för att stärka axeln USA-EU gentemot de framväxande kapitalistiska ekonomierna i öster – Kina, Ryssland och Indien – utan att behöva ta vägen via världshandelsorganisationen WTO där utvecklingsländerna har för mycket att säga till om. TTIP har beskrivit som ett ekonomiskt Nato och väntas träda i kraft 2015.

Sverige har under ledning av högerregeringen haft en pådrivande roll i EU för TTIP-avtalet. Men det är inte bara allianspartierna som är positiva till det handelsavtalet. I februari gick LO tillsammans med Saco och TCO ut med en debattartikel och gav sitt stöd till TTIP.

Däremot säger facken sig vara emot den så kallade ISDS-mekanismen. En klausul som gör det möjligt för storföretag att dra enskilda stater inför domstol om de transnationella företagens vinster påverkas negativt av ett lands lagar. Arbetarrätt eller miljölagar ska inte få stå i vägen för den maximala vinsten. Tvister mellan företag och stater ska avgöras av en internationell domstol utan offentligt insyn.

För Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström är företagens diktatoriska makt så viktig att hon har hotat med att att avgå om inte ISDS-mekanismen finns med i avtalet.

Stefan Lövfen och socialdemokratin är naturligtvis för TTIP. Det som är bra för storföretagen är bra för Sverige är den välkända s-logiken. Dock är Lövfen klädsamt skeptisk till ISDS-klausulen och i riksdagen hävdar näringsministern Mikael Damberg att det finns en ”progressiv diskussion” i EU om detta och låter påskina att ISDS kommer att förändras.

Men Damberg spelar dubbelt. Tillsammans med 13 av sina ministerkollegor i EU har Mikael Damberg skrivit ett brev till EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström som understryker vikten av ISDS-mekanismen och att de tillsammans med EU-kommissionen måste arbeta för att investeringsskyddet blir en del av frihandelsavtalet.

Daniel Suhonens bok om Håkan Juholt, Partiledaren som klev in i kylan, visar hur det socialdemokratiska klassamarbetet tagit ett steg längre, och hur den politiska och ekonomiska eliten har smält samman. Gränsen mellan lobbyist och socialdemokratisk politiker suddas ut och tongivande socialdemokrater agerar som rena agenter åt Svenskt Näringsliv.

Mikael Damberg är den socialdemokrat som mer än någon personifierar Svenskt Näringslivs direkta inflytande i politiken. Han är företagsagenternas okrönte konung. Uppenbarligen stannar det inte där, utan han representerar nu också Europas och USA:s storföretag i socialdemokratin och regeringen.