Hoppa till huvudinnehåll
Av

Välkommen till Röd Front, Calmfors!


För en tid sedan berömdes ekonomiprofessor Lars Calmfors på denna ledarsida. Då gällde det hans kritik mot märket och storföretagens lönetak.

Med rätta, om än i andra och mer blygsamma ordalag, kritiserade Calmfors hur fjäskandet för exportindustrin håller nere samhällsekonomin. Märket undergräver köpkraften hos befolkningen och därmed skatteunderlaget för stat och kommun och avsättningsmarknaden för kapitalister som har Sverige som sin huvudsakliga marknad.

Den gångna veckan har professor Calmfors på nytt dragit ut i strid. Denna gång gäller det skatte- och fördelningspolitiken. Istället för dagens duttande politik föreslår Lars Calmfors höjd beskattning på aktievinster och fastigheter, samt en återinförd arvsskatt. ”Det vore bättre samhällsekonomiskt och skulle uppnå fördelningspolitiska mål”, säger Calmfors till Göteborgs-Posten (27/3).

Än en gång slår Calmfors huvudet på spiken och bevisar att den torftiga akademiska världen är oändligt mer färggrann än det gråa förvaltandets politiska ökenlandskap.

Medan riksdagens åttaklöver tävlar om höjningar eller sänkningar av skatten för olika löntagargrupper eller de som avslutat sitt arbetsliv, sätter Calmfors fingret på det avgörande. För att komma tillrätta med de ekonomiska problemen och snedfördelningen måste det skattebefriade ägandet angripas. Det som saknas i Calmfors förslag är beskattning av de växande förmögenheterna, men med tanke på den calmforska tankeutvecklingen kommer han kanske även fram till denna lösning.

Oheliga äro allianserna under den grå förvaltningens tidevarv. Proletären hoppas därför få se professor Lars Calmfors i talarstolen på Röd Front 1 maj i en gemensam front för att bryta exportindustrins lönetak och beskatta ägandet och rikedomarna.