Hoppa till huvudinnehåll
Av
patrik.paulov@proletaren.se

Spanska gruvarbetare i storstrejk

Sedan 31 maj strejkar 8.000 gruvarbetare i nordvästra Spanien. De strejkande vägrar acceptera högerregeringen Rajoys åtstramningsprogram, som på sikt riskerar att slå ut hela den spanska gruvindustrin.


Medan euroländerna ger den spanska regeringen nödlån för att rädda storbankerna visar allt fler arbetargrupper i Spanien en ökad stridsvilja. I spetsen går gruvarbetarna.

Sedan månadsskiftet maj/juni ligger arbetet nere vid femtiotalet kolgruvor. Flertalet ligger i den autonoma regionen Asturien i nordvästra delen av landet, några gruvor finns i den angränsande regionen Kastilien och Leon.

För de 8.000 gruvarbetare som strejkar handlar det om att rädda jobben. Frågan berör många människor. De nuvarande gruvjobben beräknas generera ytterligare 30.000 arbeten.
Under de senaste tjugo åren har närmare 40.000 gruvjobb försvunnit.

I förlängningen handlar den pågående striden om att rädda hela industrigrenen från total nedläggning.

När premiärminister Mariano Rajoy lade fram sin åtstramningsbudget i april innehöll den en 63-procentig neddragning av subventionerna till gruvindustrin.

Om detta genomförs kommer tusentals att förlora jobbet. Det skulle bli ett hårt slag inte bara mot gruvarbetarna och deras familjer utan mot hela de regioner av Spanien där gruvorna är belägna.

Trots de drastiska åtgärder som Rajoy antagit menar EU att de inte är tillräckliga. Enligt den politik som läggs fast i Bryssel måste Spanien slopa subventionerna helt och hållet under de kommande åren.

De strejkande har under de gångna veckorna genomfört en rad aktioner.

En grupp arbetare sittstrejkar i några av gruvorna. De säger att de inte tänker komma upp ur gruvgångarna förrän regeringen backat. På grund av den långvariga vistelsen under jord rapporteras att deras hälsotillstånd håller på försämras.

Flera motorvägar och järnvägslinjer är blockerade. Framför stadshuset i regionhuvudstaden Oviedo har gruvarbetarna slagit upp tältläger.

Måndag 18 juni genomfördes stora demonstrationer på flera platser i de berörda regionerna. I Langreo, en stad starkt beroende av gruvnäringen, demonstrerade så många som 50.000 människor. Också i staden Leon var tusentals på gatorna.

De strejkande har från första stund bemötts med hårda tag från de styrande och deras våldsapparat. Redan den 31 maj då många gruvarbetare rest till Madrid för att demonstrera utsattes de för våldsamma attacker från polisen.

Då arbetarna vägrat återgå i jobb har statsmakten trappat upp försöken att knäcka strejken med våld. De strejkande har angripits med tårgas, gummikulor och batonger, vilket fått gruvarbetarna att försvara sig. Bilder från sammanstötningarna ger intryck av att vara tagna i en stridszon.

En av de strejkande berättar för nyhetsbyrån Euronews att det gått så långt att kravallpolis skickats in byarna i regionen, utan att någon hänsyn tas till om kvinnor och barn kommer i kläm.

Gruvarbetarna är inte de enda som strejkar. Också transportarbetarna i Asturien och i Kastilien och Leon är ute i en konflikt i protest mot frysta löner, ökad arbetstid och ett försök att avskaffa kollektivavtalsmodellen.

Spanska folkens kommunistparti (PCPE) ger de strejkande gruvarbetarna sitt fulla stöd och framhåller på vikten av att andra arbetare solidariserar sig med den pågående kampen.

Partiet pekar på också regeringens olika behandling av arbetarna respektive kapitalister. När gruvnäringen inte är lönsam ska den läggas ner, oavsett hur det slår mot de arbetande och deras familjer. När banker inte är lönsamma ansöker regeringen om mångmiljardlån från euroländernas stödfond. Ägarna och deras rikedomar ska räddas till varje pris.

Priset för dessa lån tvingas i slutänden folket betala, genom neddragningar inom skola och vård, genom sänkta pensioner och genom slakt av gruvnäringen.
Fakta

Spanska gruvarbetare i storstrejk

Konservativ regering
  • Mariano Rajoy, ledare för det konservativa Partido popular, är Spaniens premiärminister sedan december 2011. Regeringen Rajoy tog över efter att det regerande socialdemokratiska PSOE backat kraftigt i parlamentsvalet i november.
  • Högerregeringen har under sitt halvår vid makten drivit igenom frysta löner och pensioner, sociala nedskärningar samt en arbetsmarknadsreform som gör det billigare och enklare för företagen att avskeda.
  • De neddragningar som presenterades i aprilbudgeten kommer att leda till massavskedanden i offentlig sektor.
Socialdemokraterna började
  • De konservativa har framförallt fortsatt den politik som den socialdemokratiska regeringen inledde. Det första krispaketet lades av PSOE-regeringen i maj 2010 innebar lönesänkningar på fem procent för offentliganställda, frysta pensioner samt höjd pensionsålder från 65 till 67 år.
Skenande arbetslöshet
  • Den förda åtstramningspolitiken har fått arbetslöshetssiffrorna att skjuta i höjden.
  • Enligt officiell statistik var 5,6 miljoner spanjorer utan jobb i slutet av mars. Det motsvarar 24,4 procent av arbetsstyrkan. Under årets första tre månader förlorade 366000 spanjorer jobbet. Ungdomsarbetslösheten närmar sig 50 procent.
  • Spanien är det land i EU som har högst arbetslöshet.