Hoppa till huvudinnehåll

9 av 10 hotellstädare lever med värk

Nio av tio hotellstädare lever med värk, och de allra flesta uppger arbetet som orsak till problemen.

Fler än nio av tio – 92 procent – av landets hotellstädare lever med värk i kroppen.
Arkivbild/Robert Wettersten

Fler än nio av tio – 92 procent – av landets hotellstädare lever med värk i kroppen. 84 procent menar att den beror på deras arbete. Bara en av fem har mycket energi när de kommer hem från jobbet. 

Det visar en enkätundersökning som Hotell- och restaurangfacket (HRF) gjort bland sina medlemmar i yrket. 

Andra siffror är lika alarmerande. 

72 procent anger att de upplever mycket stress i sitt arbete, 11 procent uppger att de utsatts för hot eller våld i arbetet under de senaste tolv månaderna – en ökning sedan föregående år.

Sju procent svarar att de utsatts för sexuella trakasserier under de senaste tolv månaderna. Undersökningen gjordes dock före Me Too-rörelsens genomslag, och antalet som svarar ja skulle möjligen vara högre idag. 

En knapp majoritet – 51 procent – hinner inte med sina arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid. De flesta (72 procent) får heller inte lämna ett ostädat rum om arbetstiden inte räcker till.

72 procent av hotellstädarna anger att de upplever mycket stress i sitt arbete.

– Arbetsvillkoren för våra medlemmar är oacceptabla, säger HRF:s förbundsordförande Malin Ackholt i ett pressmeddelande. På grund av arbetsgivarnas orimliga krav tvingas våra medlemmar att arbeta mertid eller till och med jobba gratis i en del fall.

Vad gäller trivsel på arbetet svarar 45 procent att de inte mår bra när de är på jobbet. 

Det mest positiva resultatet i enkäten handlar om relationen med arbetskamraterna. Nästan åtta av tio anser att påståendet ”Jag trivs bra med mina arbetskollegor” stämmer på dem. 64 procent trivs bra med sin arbetsledare. 

Hälften av de svarande instämmer i att arbetsuppgifterna är intressanta och meningsfulla. 

HRF:s tidning Hotellrevyn skriver den 26/3 2018 om en annan undersökning som gjorts av Arbets- och miljömedicin Syd, en verksamhet under Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Landstinget Blekinge. 

Den visar att att belastningen på hotellstädarnas kroppar överstiger den i en rad industriyrken. 

– Hotellstädare har en väldigt hög risk att drabbas av belastningsskador, säger Camilla Dahlqvist, biomedicinsk analytiker, till Hotellrevyn.

Fakta

Alarmerande ohälsa hos hotellstädare

92 % av de tillfrågade hotellstädarna lever med värk i kroppen. Vanligast är smärta i ryggen, följt av axlarna, nacken, händerna, armarna, knäna och fötterna. 

84 % uppger att de har värk som är arbetsrelaterad. 

54 % uppger att de har andra arbetsrelaterade besvär. 

72 % upplever mycket stress på jobbet. 

11 % har upplevt hot eller våld på arbetet under de sneaste 12 månaderna. 7 % har upplevt sexuella trakasserier. 

45 % mår inte bra när de är på jobbet. 

Hon menar att det i första hand är arbetstakten som är orsaken till de fysiska problemen. 

– Visst kan arbetsredskap alltid förbättras och bli mer ergonomiska. Men vår studie visade att arbetstakten var ett problem. Hotellstädarna hade för hög rörelsehastighet i armarna och för lite tid för återhämtning. Det finns också en risk att man arbetar på ett mindre ergonomiskt sätt om man är stressad, säger Camilla Dahlqvist.

HRF är dock besvikna på arbetsköparna som inte håller med om förbundets syn på arbetsbelastningen. ”De delar inte problembilden, trots att våra rapporter tydligt visar på detta”, skriver de i en kommentar i sin undersökning.

Förbundet hoppas att lösa det med hjälp av kollektivavtalen, och sätter sitt hopp till den kartläggning av hotellstädares arbetsmiljö som man kom överens med arbetsköparna om i avtalsrörelsen 2017. 

HRF har också ställt sig bakom två forskargrupper som via AFA Försäkring ska söka medel för att från och med våren 2019 börja forska kring trakasserier i hotell- och restaurangbranschen. 

Mer handfast har man tillsammans med Prevent (en ideell förening som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och tjänstemannaorganisationen PTK) beslutat att ta fram gemensamma checklistor för hotellstäd att använda vid skyddsronder. 

Förbundsordförande Malin Ackholt menar att arbetstiden är central:

– Deltid måste bli heltid så att det ges rimliga förutsättningar att klara av jobbet. 

HRF-ledningen och medlemmarna har länge varit oense i frågan om sex timmars arbetsdag, där förbundsledningen velat fokusera på rätten till heltid. Kritik från medlemmar har handlat om att många inte orkar arbeta heltid om det innebär åtta timmars arbetsdag.