Hoppa till huvudinnehåll

Akuten i Lidköping läggs ned: ”Kampen har inte varit förgäves!”

Efter 30 år i drift läggs akutmottagningen i Lidköping ned. Västra Götalandsregionen skyller på besparingar. ”Vårt förtroende för politikerna är nere på noll”, säger akutsjuksköterskan Lisa Bertilsson till Proletären.

Lisa Bertilsson jobbade fram till tisdagen på akutmottagningen i Lidköping. Hon var en av många från personalen som vägrade följa med när verksamheten slogs ihop med sjukhuset i Skövde.
Privat

Akutmottagningen på Lidköpings lasarett stängdes tisdagen 28 november klockan 21.00. Samma kväll anordnade invånarna på orten en ljusmanifestation för den snart 30 år gamla verksamheten.

Beslutet att stänga akutmottagningen i Lidköping har mötts av stora protester. Bland annat i slutet av september, då närmare 10.000 människor på orten demonstrerade. Flera manifestationer har arrangerats sedan dess, av både privatpersoner och personal på akuten.

En av de ledande i protesterna är akutsjuksköterskan Lisa Bertilsson. Innan hennes intervju med Proletären fick hon frågan om kampen varit meningslös med tanke på det som skett.

– Jag kommer aldrig säga att kampen mot detta vansinne varit förgäves. Alternativet hade ju varit att inte göra någonting.

Samtidigt som beslutet om nedläggningen nu fått full verkan så menar hon att erfarenheterna som arbetsgruppen fått under protesterna varit ovärderliga.

– Vi har blivit vänner för livet och varit med om något som inte händer ofta; vi har kämpat. Och så mycket vi kunnat. Som arbetsgrupp har vi blivit otroligt sammanfogade.

Turerna kring nedläggningen av akutmottagningen påbörjades den 1 december 2022 när den politiska styrelsen för Skaraborgs sjukhus (där sjukhuset i Lidköping ingår) gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att lägga fram en nedskärningsplan för att få en ”verksamhet i balans”.

Privat
Ljusmanifestationen utanför akuten i Lidköping

Som en följd av denna order släpptes en intern utredning den 28 april 2023 som föreslog besparingar på 350 miljoner kronor, varav cirka 150 miljoner krävde ”politiska beslut”.

Samtliga partiet utom Sverigedemokraterna slöt då en överenskommelse om att lägga ned akutmottagningen i Lidköping, som nu ska slås samman med akuten i Skövde.

Med stor säkerhet kommer detta leda till en större arbetsbörda för personalen i Skövde, eftersom akuten där inte kompenseras med samma antal vårdplatser som Lidköping i och med sammanslagningen.

”Då inga patienter kommer att skrivas in via akutmottagningen på sjukhuset i Lidköping innebär det en minskning av antalet vårdplatser. Bedömningen är att en avdelning med motsvarande 21 vårdplatser kan tas bort vilket ger en minskad personalkostnad på cirka 20 miljoner kronor”, skriver tjänstemännen i en intern utredning från VGR.

– Vi blev först lovade att akuten skulle vara kvar, konstaterar Lisa Bertilsson. Men det har skett en kohandel bland politikerna och beslutet är nu ändrat. Vårt förtroende för dem är nere på noll.

Men Lisa Bertilssons riktar också kritik mot hela den politiska processen som sker inom Västra Götalandsregionen (VGR) där politikerna hävdar att de måste följa tjänstemännens underlag om att lägga ned akuten i Lidköping.

– Allt läggs fram som en sanning från tjänstemännen. Men det finns flera dokument som inte stämmer i utredningen om akuten i Lidköping. Och när vi lägger fram vår kritik så menar politikerna att vi inte ska ifrågasätta ordningen. Jag menar snarare att vi MÅSTE börja ifrågasätta systemet.

Privat
Lisa Bertilsson jobbar som sjuksköterska på akutmottagningen i Lidköping och är drivande i protesterna mot nedläggningen av akuten.

– Vi är också väldigt kritiska mot den stora kolossen som kallas VGR eftersom den är fylld av administratörer, plus att det är svårt att se var alla pengar går.

Lisa Bertilsson menar att det alltid kommer finnas ett behov av en akutmottagning i Lidköping och uppmanar fler att fortsätta protestera.

– Vi måste reagera! Det är inte okej att ha akutmottagningar som ligger långt ifrån där du bor. Det handlar om patientsäkerheten. Gör vi ingenting så kommer detta bli en verklighet till slut.