Hoppa till huvudinnehåll

Äldrevården: Arbetarna drev igenom sex timmars arbetsdag

Efter flera turer med dåliga scheman fick äldrevårdspersonalen på Svedjegården nog och krävde sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. I början av januari gick beslutet igenom. ”Det finns ett stort arbete nedlagt bakom det här beslutet”, säger undersköterskan Carina Björk till Proletären.

Äldreboendet Svedjegården har gått över till att bli en så kallad intraprenad där personalen har ett större inflytande över sin arbetssituation.
Carina Björk/Privat

Sedan den 8 januari i år har äldreboendet Svedjegården i Ytterhogdal, Härjedalen övergått till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Något som nu både personal och ledning tror kommer sänka sjukskrivningstalen, öka produktiviteten och bidra till en mer välmående personal och verksamhet.

Men initiativet till reformen kommer varken från politiker, fackliga ombud eller tjänstemän. Det är personalen på Svedjegården som gått samman i arbetsgrupper för att resa kravet om ett bättre schema.

– Det ligger ett stort arbete nedlagt bakom det här beslutet, säger undersköterskan Carina Björk som jobbat natt och ingår i schemagruppen på Svedjebacken.

– Vi har jobbat med dessa arbetsgrupper i snart fem år och allt har tagit tid. Och vi är fullkomligt medvetna om att reformen kommer kosta pengar, men vi kände att vi behövde göra något för att förbättra arbetssituationen.

Allt började när personalen på Svedjegården övergick till det så kallade hälsoschemat, som introducerades av SKR inom äldrevården i stora delar av landet för mer än tre år sedan. Proletären har skrivit om fenomenet tidigare, huvudkritiken som personalen riktade mot schemat var att det gav fler arbetspass per vecka och mindre tid för återhämtning.

Carina Björk ger en liknande beskrivning under vår intervju och menar att vägen bort från en hård arbetspress är att personalen på arbetsplatsen går samman och ställer krav.

– För att en vettig arbetsmiljö ska vara möjlig så krävs det ett engagemang från oss. Vi har morgonmöten varenda dag och ingår i olika arbetsgrupper med olika ansvarsområden. När alla engagerar sig så blir det enklare att få igenom reformer som alla ställer sig bakom.

– Det krävs också att ledningen är lyhörd och samarbetsvillig. Och på Svedjebacken har vi som tur är haft just det.

Engagemanget från personalen ledde till slut att Svedjegården ansökte om att uppgå i en så kallad intraprenad. Förenklat betyder det att kommunen fortfarande ansvarar för verksamhet och finansiering, men att personal och ledningsgrupp har ett större handlingsutrymme när det kommer till verksamheten i allmänhet.

Åsa Westvall är enhetschef på Svedjegården.

– Min högsta chef är socialchefen i Härjedalens kommun, men i och med intraprenaden har ledningsgruppen betydligt större kontroll över bemanning och verksamhetens riktlinjer. Vi gör på vårt eget sätt, helt enkelt, säger Åsa Westvall.

– Men det gäller först att hitta ett samarbete. Och finns det ett engagemang från personalen så tror jag att sex timmars arbetsdag är en bra lösning som kan bidra till mycket.

Härjedalens kommun
Åsa Westvall är enhetschef för Svedjegården och har tillsammans med personalen på boendet övergått till sex timmars arbetsdag.

Med intraprenaden får också personalen och ledningsgruppen ett större ansvar. Om budgeten inte går ihop så följer minusposterna med i bokslutet till nästa år.

Carina Björk menar dock att det är värt att göra ett försök med arbetstidsförkortningen. Och om nu sjukskrivningstalen sjunker finns det mycket som pekar på att budgeten kommer gå jämt ut.

– Vi vet att detta kommer kosta extra, men vi bestämde tillsammans att vi kör på det här ett tag nu. Sex timmars arbetsdag kräver att vi är engagerade, och vi ser jobbet på ett helt annat sätt, eftersom det är vi själva som i slutändan är ansvariga.

– Det ligger mycket jobb nedlagt i hela reformen. Och mitt tips är att man inte ska ge sig i första taget. Ibland har vi gråtit och varit förbannade på varandra. Men det viktigaste är att vi fortsätter och diskuterar arbetet med varandra, avslutar Carina Björk.