Hoppa till huvudinnehåll

Almega: Privatisera tolv samhällsbärande sektorer

I en idéskrift från arbetsgivarorganisationen Almega uppmanas regeringen att privatisera ytterligare tolv samhällsbärande funktioner. Författaren till skriften förnekar också att det skulle finnas någon betydande kritik mot de senaste 50 årens privatiseringar.

Fredrik Segerfeldt är näringspolitisk expert på Almega och rekommenderar nu den borgerliga regeringen att privatisera ytterligare tolv samhällsbärande sektorer.
Almega

Arbetsgivarorganisationen Almega har släppt en idéskrift som menar att privatiseringarna i Sverige stannat av – och uppmanar den borgerliga regeringen att fortsätta arbetet med att konkurrensutsätta samhällsbärande sektorer på en öppen marknad.

”Det vore synd med fyra år av borgerlig regering utan att det sker någon överföring av makt från politiker och byråkrater till företag, marknad och invånare”, skriver Almega.

I sin idéskrift listar Almega tolv förslag på sektorer att privatisera i Sverige: socialförsäkringarna, högre utbildning, sjukvård, motorvägar, järnvägar, lantmäterimyndigheten, statliga bolag, flygplatser, media, detaljhandel med alkohol, sopor, samt begravningar.

När det kommer till socialförsäkringar menar Almega att bland annat sjukersättning, ersättning för vård av barn och pensioner bara skulle kunna betalas ut om en medborgare i samhället aktivt blivit kund hos ett försäkringsbolag och betalat en månatlig avgift.

”Skulle man möjligen rent av kunna tänka sig konkurrens mellan dessa aktörer [privata försäkringskassor, reds. anm.] och att de till och med får vara vinstdrivande?”, skriver Almega i sin idéskrift.

Almega argumenterar också för att statliga eller kommunala insatser för att hjälpa samhällsmedborgarna inte behövs – och aldrig har behövts. Till exempel menar Almega att ”Röda korset och andra frivilligorganisationer” påbörjade arbetet med att hjälpa äldre och sjuka och att när staten tog över ansvaret, genom till exempel hemtjänst, hamnade de äldre ”i en vårdmiljö som gjorde de äldre sjukare än de annars skulle vara”.

Idéskriftens författare, Fredrik Segerfeldt, intervjuas av nyhetssajten Upphandling 24, som menar att deras artikel om idéskriften varit den mest kritiserade under hela sommaren. Men Segerfeldt avfärdar påståendet om att det skulle finnas en kritik mot privatiseringar inom samhällsviktiga områden bland vanliga svenskar.

– Det tror jag inte alls det finns. Jag tror till exempel att väldigt få svenskar vill gå tillbaka till ett samhälle med två tv-kanaler och där staten ägde landets alla telefoner, säger Fredrik Segerfeldt till Upphandling 24.

På frågan om vilket av förslagen som Segerfeldt trodde det var mest troligt att den borgerliga regeringen genomför svarade han:

– Möjligen är det svårt att se att något av förslagen blir av under mandatperioden. Men jag sätter hopp till Irene Svenonius och att hon ska driva på i frågan om privata sjukvårdsförsäkringar.

Sedan 1996 är Sverige det utvecklade landet som privatiserat mest infrastruktur och samhällsbärande sektorer i hela världen, enligt Wall Street Journal. Under denna tid har landet också fått världens mest öppna regler för friskolor samt den mest liberala modellen för arbetskraftsinvandring.