Hoppa till huvudinnehåll

Antalet ungdomsrån fördubblat sedan 2016

Antalet ungdomsrån mer än fördubblades mellan 2016 och 2019, visar ny statistik från Brå. Samtidigt har antalet ungdområn minskat i Stockholm och Malmö sedan 1998.

Antalet anmälda ungdomsrån har fördubblats sedan 2016. Samtidigt visar statistik att ungdomsrånen minskat sedan 1998.
Grafik: Proletären

Antalet anmälda rån mot ungdomar under 18 år fördubblades mellan 2016 och 2019, från 1.178 till 2.484. Det visar Brottsförebyggande rådet (Brå) i sin preliminärrapport om anmälda brott 2019. Jämfört med 2018 var ökningen 31 procent.

Brott mot personer under 18 utgör en knapp tredjedel av samtliga personrån 2019. Även många av förövarna var, enligt SVT Nyheter, under 18 år.

Enligt Brå minskade antalet anmälda personrån mellan 2012 och 2013, för att sedan ligga på en relativt jämn nivå fram till 2016.

Även om statistiken inte rakt av kan jämföras, har SVT Nyheter jämfört antalet ungdomsrån i Malmö och Stockholm 2019 och 1998. 1998 var antalet i Malmö 210 och i Stockholm 682. 2019 var antalen 164 i Malmö och 547 i Stockholm. En kraftig minskning.

Sammanlagt minskade stöld- och tillgreppsbrotten med två procent mellan 2018 och 2019. Störst procentuell minskning skedde för kategorierna fickstöld (minus åtta procent) och bostadsinbrott (minus 14 procent).

Antalet anmälda våldtäkter ökade med sex procent mellan 2018 och 2019 till 8.350 brott. Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor var 4.670 (plus sex procent sedan 2018), mot män 226 (plus 35 procent) och mot barn 3.410 (oförändrat).

Av samtliga anmälda våldtäktsbrott 2019 hade brottsoffret och gärningspersonen en parrelation i 31 procent av fallen. I sju procent av fallen var de närstående genom släktskap eller familj, medan de hade någon annan form av bekantskap eller relation i 35 procent av fallen.  I resterande 28 procent av de anmälda fallen hade våldtäkten begåtts av en obekant gärningsperson.

Sammanlagt ökade sexualbrotten med två procent.

Misshandelsbrotten ökade med två procent och uppgick till 83 900. Av de brott där offret var vuxen begicks 48 procent av misshandlarna mot kvinnor, och 52 procent mot män.

Kvinnorna misshandlades oftast av en närstående eller bekant (oftast den hon har en parrelation med), medan männens gärningsmän oftast var en obekant person.

Narkotikabrotten ökade mellan 2018 och 2019 med sex procent till sammanlagt 113.000 brott. 49 procent av dessa utgjordes av eget bruk 43 procent av innehav. Endast åtta procent gällde överlåtelse med mera, medan framställning av narkotika endast utgjorde en halv procent av fallen.