Hoppa till huvudinnehåll

Vill ha enat 1 maj-tåg: Arbetarnas dag – inte partiernas

Kommunistiska Partiet bjuder in arbetare till gemensamt 1 maj-firande, oavsett partitillhörighet.

Pia Jacobsen, Johannes Kvarnström och Roger Crossler är positiva till initiativet att ställa partierna åt sidan på 1 maj.
Jenny Tedjeza/Proletären

I ett läge där samtliga riksdagspartier släpper fram nyliberal politik, och socialdemokratin både vill begränsa strejkrätten och höja pensionsåldern tar Kommunisterna initiativ till att ställa partierna åt sidan på 1 maj. Tillsammans med enskilda arbetare, fackklubbar och föreningar vill initiativtagarna skapa 1 maj-tåg där de viktiga arbetarfrågorna står i centrum, inte partierna.

Flera LO-medlemmar och fackligt aktiva har redan ställt sig positiva till förslaget. Bland annat deltagarna i panelen på ett möte i Göteborg på tisdagen under rubriken: ”Hur bygger vi en ny arbetarrörelse i August Palms anda?”

– Det är ett gyllene tillfälle för oss arbetare på arbetsplatserna runt om i landet att oavsett partipolitiskt flagg se till verkligen, att vi tillsammans höjer våra röster och organiserar oss brett, säger Johannes Kvarnström, förtroendevald Kommunal Väst teknik.

Vi har under flera år alldeles för slapphänt gått med på för mycket försämringar av våra rättigheter utan att göra tillräckligt motstånd. Vi glömmer av allt för ofta att det är vi som genom vårt arbete får Sverige att gå runt. Då skall vi också ha makten över våra liv och ha ett större inflytande i samhällsdebatten.

Roger Crossler är klubbordförande för Fastighets på SGS Studentbostäder i Göteborg:

– Om vi som kallar oss socialister menar allvar med det vi säger, gör och vill då är det dags att sluta bekämpa varandra och börja bygga riktig styrka och reell makt underifrån.

– Det gör vi genom att gå samman med de krav och den vision vi kan enas kring. Vilken slags plattform skulle vi kunna stå på tillsammans för att ta tillbaka och utöka arbetarens inflytande på arbetsplatsen och i samhället? Jag är enbart intresserad av hur vi kan väcka våra arbetskamrater, våra förtroendevalda och arbetstagarna till att ställa sig upp och kräva sitt värde och sin rätt. Vi behöver inte gilla varandra, vi behöver inte ens tillhöra samma parti eller fack – men vi behöver stå enade.

Pia Jacobsen är klubbstyrelseledamot i Seko, service- och kommunikationsfacket.

– 1 maj är inte ”bara en ledig dag”, det är vår dag – vi som får samhället att gå runt. Ingen som kallar sig socialist kan ens överväga att inte vara ute och demonstrera på 1 maj. Och det går inte att göra bakom något parti som vill inskränka strejkrätten, försämra arbetares skyddslagstiftning eller släpper igenom ytterligare nyliberal politik. Vi förenas och stärker istället varandra i ett eget tåg – arbetarnas demonstrationståg.

Emil Boss, medlem i SAC och aktivist i Strike Back

Proletären / Emil Boss
– Det är en tuff tid för arbetarrörelsen. Grundläggande rättigheter som strejkrätt och föreningsrätt angrips just nu från konservativa, nyliberala och socialdemokratiska krafter.

– Det vi har att sätta emot är enighet och ett brett folkrörelsearbete, en kraft man inte ska underskatta. Få saker skulle nog oroa näringslivet mer än om fackföreningsrörelsen slöt upp i egna tåg på 1 maj över partigränser och ideologiska skiljelinjer.