Hoppa till huvudinnehåll

Barnmorskor i Göteborg kräver bättre arbetsvillkor

500 protesterade i Göteborg mot resursbristen och de allt sämre arbetsvillkoren inom förlossningsvården.

Runt 500 samlades på manifestationen till stöd för barnmorskorna i Göteborg.
August Eliasson

Runt 500 personer samlades på tisdagskvällen på Gustav Adolfs Torg i Göteborg för att demonstrera för bättre arbetsvillkor för stadens barnmorskor. Precis som i Stockholm, där en demonstration anordnades tidigare under tisdagen, har barnmorskorna i Göteborg larmat om ohållbara arbetsförhållanden under en längre tid.

Förlossningsvården, liksom övriga vården, lider av nedskärningar, resursbrist och allt tuffare villkor för de anställda. I Stockholm har ett hundratal barnmorskor sagt upp sig på grund av villkoren – samtidigt som regionfinansrådet Irene Svenonius (M) bedyrar att allt är bra och att kvinnor kan känna sig trygga.

Proletären / Linda Catic

En av barnmorskorna som var på plats på Gustav Adolfs torg var Linda Catic, som arbetar på Östra Sjukhuset.

– Jag är här för att det är så viktigt att vi barnmorskor får bättre villkor. Det behövs en förändring inom förlossningsvården. Vi behöver bättre arbetsmiljö och bättre löner för att kompetensen inom förlossningsvården ska kunna behållas.

Redan i juli beskrev Vårdförbundet situationen inom förlossningsvården på Östra Sjukhuset som ohållbar. Sveriges Radio P4 kunde rapportera att barnmorskor grät på jobbet för att de inte visste när de kunde komma hem.

Östra sjukhuset hanterade personalbristen genom att minska antalet BB-platser och skicka hem även förstföderskor ibland efter bara sex timmar – samtidigt som antalet födslar var rekordhögt.

– Vi gör så gott vi kan med de resurser vi har. Men det innebär att patientsäkerheten inte är så bra som den hade varit med fler anställda. Alla kvinnor och familjer ska kunna föda på en trygg plats, med en barnmorska för varje födande kvinna, säger Linda Catic.

Manifestationen på Gustav Adolfs Torg arrangerades av bland annat Vårdförbundet och Barnmorskeförbundet (knutet till Sacoförbundet SRAT). Kraven var bland annat en barnmorska per födande, möjlighet till återhämtning, en rimlig lön för barnmorskor och att barnmorskor ska få delta i beslutsfattande om graviditet och förlossning.

En av arrangörerna och talarna var Sara Holm, barnmorska och medlem i Barnmorskeförbundets lokalförening i Göteborgs barnmorskesällskap. Hon talade om barnmorskornas arbetssituation och arbetsvillkor.

– Barnmorskor hinner inte gå på toaletten, kan inte ta rast, vet inte när de kommer hem. Vi får jobba över eller så blir vi beordrade att ta extrapass, berättar hon för Proletären efter manifestationen.

Proletären / Sara Holm, Barnmorskeförbundet

– Politikerna måste skjuta till pengar till förlossningsvården. Detta är en jämställdhetsfråga. Kvinnor prioriteras inte i samhället idag.

En förändring är inte bara nödvändig utan möjlig, menar Sara Holm. Men då måste barnmorskor och kvinnor organisera sig.

– Gå med i facket eller i brukarorganisationer. Elda under din vrede!