Hoppa till huvudinnehåll

Barnmorskor på Karolinska säger upp sig i protest mot ledningen

Ett 50-tal barnmorskor på Karolinskas förlossningskliniker i Solna och Huddinge har sagt upp sig i protest mot ett ledningsbeslut. Enligt Barnmorskeförbundet står hela verksamheten hotad.

Risken är att flera okomplicerade födslar måste flyttas till andra sjukhus efter massuppsägningen i Huddinge.
Holger Ellegaard/Wikipedia

Sedan årsskiftet har närmare 30 barnmorskor sagt upp sig på förlossningskliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, vilket P4 Stockholms var först att rapporterat om. Den främsta anledningen är att projektet Min barnmorska på förlossningen i Huddinge i praktiken lagts ned på grund av ett ledningsbeslut.

Projektet Min barnmorska har syftat till att få till en kontinuitet i vårdkedjan genom att samma barnmorska följer den gravida kvinnan under hela graviditeten. Det har främst varit riktat mot kvinnor som lider av förlossningsrädsla och beskrivs som framgångsrikt. När Min barnmorska skulle övergå från ett projekt till den vanliga verksamheten valde ledningsgruppen att säga upp det lokala arbetstidsavtalet.

Anja Lundström, ordförande för Barnmorskeförbundet i Stockholm, menar att hela poängen med projektet, kontinuiteten, inte går att uppnå i och med ledningens beslut.

– Vi har haft medvind inom förlossningsvården sedan ett halvår tillbaka genom att regionen satsat på saker som tillexempel Min barnmorska, men nu har man kört allt i sank. Ledningen måste inse att de gjort fel, valt fel och kommunicerat fel. Just nu har vi tappat all luft som fanns tidigare.

– Samtliga politiska parter är överens om att det måste ske en förändring men nu finns det istället en rädsla för att man inte ska kunna bedriva en förlossningsverksamhet i samma skala som tidigare. Om barnmorskorna ska komma tillbaka måste man göra rejäla kraftansträngningar.

Inom Min barnmorska har personalen varit schemalagda på förlossningen 14,5 timmar i veckan. Resterande tid har gått till jour, beredskap och kontakt med de gravida kvinnorna som finns i projektet. Allt för att försöka stärka kontinuiteten och se till den gravida kvinnans behov.

I media har det funnits tendenser till att peka ut en konflikt mellan barnmorskorna inom de olika verksamhetsformerna. Något som Anja Lundström menar inte stämmer.

– Problemet ligger snarare på ledningsnivå med en brist på både kommunikation och vision för förlossningsvården. Man måste också fråga sig varför personal inte stannar kvar inom vården. Vilket gäller för alla regioner i Sverige. Situationen vi ser just nu liknar till viss del det som hände på Södra BB när det tvingades stänga på grund av dålig arbetsmiljö.

– Karolinska menar också att de ska kunna bedriva en kontinuitet inom förlossningsvården men den faller om det inte är samma personer som är med under hela vårkedjan.

Uppsägningarna har också spridit sig bortom Min barnmorska och Huddinge. Anja Lundström menar att barnmorskor i Solna också sagt upp sig på grund av en dålig arbetsmiljö. Vilket gör att det totala antalet barnmorskor som sagt upp sig nu är närmare 50 stycken.

 – Den dåliga arbetsmiljön går som en röd tråd genom hela verksamheten. Och det är samma ledning i Solna som det är i Huddinge. Vi är väldigt tvivelsamma till ledarskapet och hur man väljer att kommunicera ut sina beslut. Jag är tveksam till att man kommer hitta en lösning om regionen inte börjar städar i uppdragen.