Hoppa till huvudinnehåll
Av
Partistyrelsen (K)

Ledarkrönika: Befria elen från marknaden!

Det är kraftbolagens jakt på vinst, inte svensk elbrist, som orsakar de höga elpriserna.


I måndags drog oljekraftverket i Karlshamn igång igen, som så ofta förr när det är kris i eldistributionssystemet.

Gudskelov! utropar den hårt pressade elkonsumenten, som med fasa läser om elpriser som i måndags toppade på åtta kronor kilowattimmen. Nu kanske det äntligen kan bli lite press nedåt på elpriserna, åtminstone i södra Sverige som hittills drabbats hårdast av elprischocken.

Men icke. Oljekraftverket i Karlshamn ska inte distribuera el till det svenska elnätet, utan för export till Polen där krisen är ännu mer akut.

Att Sverige exporterar el samtidigt som de inhemska elpriserna skenar säger något viktigt om den nuvarande situationen. Krisen är i grunden inte svensk och priserna skenar inte för att elproduktionen i Sverige är otillräcklig, utan för att det råder elbrist på den europeiska elbörsen Nordpool, som Sverige och de svenska kraftbolagen är knutna till.

Av ofrånkomlig marknadslogik driver denna brist upp elpriserna i alla länder knutna till Nordpool, till fromma inte minst för den i Sverige verksamma kraftkartellen Vattenfall, Fortum och Eon, som kan ta ut överpriser på den el som produceras i Sverige.

Visst. Årets tidiga köldknäpp, kombinerad med svaga vindar och isläggning på vattenmagasinen i Norrland, gav en besvärlig situation. Elproduktionen minskade samtidigt som elkonsumtionen ökade, vilket under några veckor skapade ett importbehov i södra Sverige.

Men vet då att Sverige från januari till september 2021 redovisar en nettoexport av el på 17.877 gigawattimmar, enligt Statistiska Centralbyråns redovisning. Det motsvarar hela årsproduktionen i de två kärnkraftsreaktorerna i Ringhals. Också under årets kalla månader januari och februari var Sverige en stor nettoexportör.

Det råder ingen elbrist i Sverige, inte ens under vintern. Ändå importeras periodvis el från Norge. Det beror på att statliga Svenska Kraftnät i årtionden försummat utbyggnaden av transmissionsnätet från Norrland till södra Sverige. Nätet klarar inte av att överföra all norrländsk överskottsel söderut, utan den exporteras istället till Finland.

Det finns fler försummelser som kommer att blir mer kännbara framöver. Med en växande andel vindkraft i elproduktionen – för närvarande uppgår den till drygt 17 procent – är det nödvändigt att skapa system för att lagra överskottsel. Det blåser inte jämnt. Det finns sådana system, som relativt billigt och enkelt kan fungera som lager för el. Men här visar kraftbolagen ett genuint ointresse. Det är enklare och mer profitabelt att sälja överskottselen via Nordpool.

Det är detta som är elkrisens kärna. Elförsörjningen har varit och bör vara en nationell angelägenhet. Men i EU-Sverige har den lämnats ut till den europeiska marknaden, där kraftbolagen utan hämningar tillåts ta ut gigantiska överpriser när tillfälle ges.

Den nuvarande elprischocken kommer att mildras när vädret blir varmare och när vinden sätter fart på snurrorna. Men så länge det råder elbrist i norra Europa och Baltikum är det Nordpool marknadspriser som gäller, det vill säga kraftbolagens överpriser med medföljande extraprofiter.

Förfärade elkonsumenter bör kräva att elförsörjningen befrias från marknaden. Alternativet är att acceptera kraftbolagens överpriser.