Hoppa till huvudinnehåll

Biden kör över järnvägsarbetarna – inga sjukdagar

Joe Biden har vid upprepade tillfällen kallat sig för den mest ”profackliga” presidenten i USA:s historia. Men efter ett påbud från Vita huset har Republikanerna och Demokraterna i representanthuset enats för att hindra järnvägsarbetarnas strejk och tvinga på fackförbundet ett avtal som medlemmarna ratat.

Railroad Workers United, en av fyra fackförbund som inte ville skriva under avtalet - men som nu tvingas till det. Bild från demonstration i Chicago.
Railroad Workers United

Förhandlingarna mellan järnvägsarbetarnas fackförbund och järnvägsbolagen har pågått i två år. Arbetarna kräver rätt till sjukdagar – men arbetsgivarna har vägrat och efter hot om strejk har presidenten, representanthuset och kongressen ställt sig på arbetsköparsidan och tvingat fackförbunden att skriva under ett avtal som deras medlemmar redan röstat ned. 

Vita huset, som fruktar vad en strejk på järnvägen skulle kunna ställa till med under rådande ekonomiska situation, medlade mellan parterna tidigare i år. Det ledde till ett avtal som ger arbetarna en 24-procentig löneökning utspridd på åren 2020-2024 och 5.000 dollar i bonusar – men fyra av tolv inblandade fackförbund avisade överenskommelsen och hotade med att strejk från och med den 9 december om de inte får gehör för sina krav.

Men det är inte lönefrågorna som driver fackförbunden till konflikt, utan rätten till fritid och sjukdagar – och det ingår inte i Joe Bidens framförhandlade förslag.

– Medlemmar röstar inte nödvändigtvis i pengafrågor, sa Jeremey Ferguson, ordförande i fackförbundet SMART-Transport-Division, ett av förbunden vars medlemmar röstade ner förslaget, till CNN.

– Det handlar om livskvalitet och hur de blir behandlade.

Idag betalar många järnvägsföretag inte någon sjukersättning till de anställda överhuvudtaget. I USA finns det inga federala lagar som garanterar sjuklön – det regleras på delstatsnivå eller genom fackliga avtal. Över 100.000 anställda på järnvägarna i USA tillhör de 33 miljoner arbetare i landet som tvingas välja mellan att arbeta sjuka eller förlora lön.

Det är vanligt att anställda måste vara tillgängliga för arbete sju dagar i veckan och de ska vara beredda att bli inringda på 90 minuters varsel. På Warren Buffets BNSF, ett av USA:s största järnvägsbolag, finns ett poängsystem där frånvaro bestraffas – även sjukfrånvaro – och når den anställda noll poäng kan hen bli avstängd från jobbet i upp till 20 dagar.

Skärmdump: CNN
Biden signerar beslutet att tvinga fackförbunden att gå med på avtalet. "Om järnvägen hade lagt ner hade det förstört vår ekonomi", sa presidenten.

Systemet har fått tragiska konsekvenser. Som i fallet Aron Hills, lokföraren som hittades död i maskinrummet på ett BNSF-tåg mellan Kansas City och Fort Madison i somras. Han dog i hjärtattack och hade missat sin inbokade läkartid en vecka tidigare därför att han blev inringd till jobbet och inte ville riskera sina närvaropoäng.

De anställda på järnvägsbolagen vittnar om slimmad bemanning som lett till ökad stress och svårare att få ledigt. Företagen har gjort rekordvinster under de senaste åren – men ändå har antalet anställda minskat med 29 procent sedan 2016.

Biden, som vid flera tillfällen talat om sig själv som en vän av fackföreningsrörelsen, sa till kongressen att han hyser sympati för fackförbundens krav på att få vara hemma och återhämta sig vid sjukdom – men att en strejk hade orsakat för mycket skada på ekonomin.

Mätt i ”ton per mile” – alltså i vikt per sträcka – står godståg för en tredjedel av all varutransport i landet. Kol, säd, gödsel och kemikalier är särskilt beroende av järnvägen – ungefär 78 procent av allt kol i landet fraktas med tåg.

Järnvägsbolagen som transporterar containrar har gjort stora vinster de senaste åren, framför allt genom att sköta transporterna för den ökade exporten av säd och kol – som tagit fart efter kriget i Ukraina. Enligt prognoser skulle en strejk kosta företagen som berörs 60 miljoner dollar den första dagen – för att sedan öka för varje dag.

”Jag uppmanar kongressen att omedelbart anta lagstiftning för att anta det preliminära avtalet mellan järnvägsarbetare och operatörer – utan några ändringar eller förseningar – för att förhindra en potentiellt förödande nationell järnvägsstrejk”, löd ett pressmeddelande signerat Joe Biden den 28 november.

Den 1 december klubbade senaten igenom det tvingande avtalet, som inte ger arbetarna några sjukdagar, med röstsiffrorna 80-15. Förslaget om sjukdagar behandlades sedan separat men nådde inte upp till de 60 rösterna som krävs för att gå igenom – även om nästan samtliga demokrater och några republikaner röstade för.

– Tråkigt nog kunde han inte förmå sig att förespråka en usel handfull sjukdagar. Demokraterna och Republikanerna är båda brickor för storföretagen, säger Hugh Sawyer, kassör för Railroad Workers United, till CNN om Joe Biden, i samband med ett möte för fackliga aktivister som hade kampanjat mot ratificeringen av avtalet.

Fackförbunden är nu tvungna att skriva under avtalet och hamnar under fredsplikt. Om facket väljer att strejka ändå räknas det som en vild strejk och fackförbundet kan ställas inför rätta och straffas med höga böter.

I samband med en stor flygledarstrejk 1981 valde flygtrafikkontrollanterna att fortsätta strejka trots Vita huset och Ronald Reagens uttryckliga order att gå tillbaka till arbetet. Det ledde till att samtliga 11.359 strejkande avskedades och svartlistades på livstid.