Hoppa till huvudinnehåll

Ledare: Bojkotta terrorstaten Israel

Omvärlden måste tvinga Israel att uppfylla sina internationella åtaganden och garantera palestiniernas rättigheter.

Många stockholmare slöt upp i en demonstration till stöd för Palestina i helgen.
Proletären

Proportionerna i Israels angrepp på palestinierna är ofattbara. Hittills har fem gånger så många palestinska barn dödats som det totala antalet döda israeler, civila som militära.

Proportionerna på reaktionerna från styrande politiker runt om i världen är också ofattbara. Det är inte två jämbördiga parter, utan en är förtryckt, ockuperad och nedtryckt i fattigdom och den andra förtrycker, ockuperar och förnedrar. Staten Israel är det land i världshistorien som brutit mot flest FN-resolutioner, staten Israel är det land som skapat den mest långtgående och omfattande flyktingkatastrofen sedan andra världskriget.

Det hävdas ofta från högerhåll att Israel är regionens enda demokrati. Inget kan vara mer felaktigt. I en demokrati bryter man inte mot internationell rätt, i en demokrati trotsar man inte världssamfundet och vägrar följa FN-resolutioner, i en demokrati behandlar man inte sina medborgare olika utifrån etnicitet, i en demokrati tar man inte andras hem med våld, i en demokrati bombar man inte civilbefolkningar, sjukhus och mediehus.

Palestinakonflikten är gammal och ter sig allt mer svårlöst eftersom Israel så hårdnackat ständigt förvärrar den. Den senaste propagandastrategin går ut på att sätta likhetstecken mellan antisionism och antisemitism, där den som försvarar palestiniernas självklara rätt till sitt eget land anklagas för att vara emot judar.

Den som ifrågasätter den olagliga ockupationen, det rasistiska apartheidsystemet och de kriminella bosättningarna anklagas för rasism. Det är löjeväckande påståenden som syftar till att blanda bort korten och rättfärdiga den statsterrorism som staten Israel utövar och har utövat ända sedan bildandet 1948.

Sionisterna kommer inte ändra sin ståndpunkt, de kommer inte ge sig förrän de tagit hela det gamla bibliska området. Det som kan stoppa utvecklingen är förutom palestiniernas befrielsekamp omvärldens agerande och tryck på Israel.

Långt ifrån alla israeler stödjer den sionistiska ockupations- och bosättarpolitiken. Det finns många judar som vill leva i fred och på lika villkor med palestinierna. Dessa förtjänar att få stöd.

Omvärlden måste sluta tala om Palestinakonfliktens parter som två jämbördiga. Omvärlden måste tvinga Israel att uppfylla sina internationella åtaganden och garantera palestiniernas rättigheter. FN:s resolutioner 194 och 242, som stadgar att alla palestinska flyktingar har rätt att återvända hem och att all ockuperad mark ska återlämnas, måste uppfyllas.

Tills så har skett måste omvärlden sätta press på de israeliska ledarna genom sanktioner och en fullständig bojkott av Israel, ekonomisk, politisk, idrottslig och kulturell.

Läs Kommunistiska Partiets uttalande om situationen i Palestina på kommunisterna.org!