Hoppa till huvudinnehåll

Brist på vaccin – då prioriteras cheferna före vårdpersonalen

I flera svenska kommuner som börjat vaccinera mot covid-19 har en annan pandemi börjat sprida sig, korruption. Flera chefer har valt att vaccinera sig själva före vårdpersonalen.

Chefer för går före i vaccinköer, visar flera uppmärksammade fall runt om i Sverige.
Tim Reckmann (CC)

I flera kommuner misstänks chefer ha rundat Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och vaccinerat sig själva före vårdpersonalen. Även administrativ personal och väktare rapporteras ha fått gå före undersköterskor och sjuksköterskor.

I Eskilstuna rapporteras om sex fall där chefer lyckats vaccinera sig själva och sina anhöriga, utan att någon tillhört de prioriterade grupperna. Eskilstunakuriren skriver att en av de misstänkta är en chef inom äldreomsorgen som aktivt ringt runt och sökt restvaccin till sig själv. 

I Norrtälje har bolaget Tiohundra, som ansvarar för att vaccinera på Norrtälje sjukhus, gett flera vaccindoser till administrativ personal istället för vårdpersonal. De ska även ha kringgått planeringsordningen och vaccinerat personalen på sin egen vårdcentral. 

Inom NU-sjukvården, som innefattar NÄL i Trollhättan och Uddevalla sjukhus, har sjukhusledningen valt att prioritera sig själva före allmännläkare, kardiologer och ambulanspersonal. 

– Även chefen fyller en viktig funktion för att verksamheten ska fungera, säger verksamhetschefen på NU-sjukvården Björn Kalin till Bohuslänningen. 

Kvällsposten rapporterar att ett tiotal chefer i Halmstad vaccinerats – samtidigt som 3.500 personer som arbetar med patienterna fortfarande väntar på sin dos.

– Det var en ren tillfällighet att vaccinet fanns i närheten, säger den nu vaccinerade förvaltningschefen Sergio Garay till Kvällsposten.

Den gångna helgen erkände socialchefen i Kiruna, Håkan Dahlqvist, att tre chefer blivit vaccinerade ”för att vi har försökt återanvända slattarna”. En ursäkt som går igen i samtliga fall.

Vissa kylda vaccin måste förvaras i 80 minusgrader men håller ändå bara i fem dagar. När vaccinet är uppdraget i kanylerna håller de bara i sex timmar och är känsligt för vibrationer, vilket försvårar transporten. 

I samtliga fall påstår cheferna att vaccindosernas korta livslängd gjort att de varit tvungna att gripa tag i första bästa skjortärm, som i många fall råkat tillhöra dem själva. Men att den dåliga planeringen av vaccindoser skulle vara en bra ursäkt, är det många som är tveksamma till.

Fakta

Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning

  1. Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt boende.
  2. Personal inom äldreomsorg som arbetar nära boende och omsorgstagare enligt prioritet 1
  3. Hushållskontakter**, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp enligt prioritet 1.

Enligt Gunilla Eliasson, skyddsombud för hemtjänsten i Kiruna, rör det sig om många fler fall där chefer fått gå före än vad socialchefen Håkan Dahlqvist vill erkänna. 

– Det är helt sjukt, 60 doser har gått till enhetschefer, avdelningschefer, biståndshandläggare, personal på it-avdelningen och arbetsterapeuter. Doser de påstår är slattar som blev över. Men de ljuger ju, säger Gunilla Eliasson till Arbetet. 

Enligt Gunilla Eliasson finns uppgifter om att chefer blev uppringda dagen innan vaccinationerna utfördes, vilket skulle betyda att det inte alls var en tillfällighet som gjorde att cheferna blev vaccinerade före hemtjänstens covid-team i Kiruna.

Anklagelserna om fusk ska ses i ljuset av att det hittills rått brist på vaccindoser i Sverige. I region Skåne har vaccinationen för personal avstannat på grund av bristen. Till våren beräknas ett stort antal nya vaccindoser anlända och alla vuxna i Sverige förväntas enligt Folkhälsomyndigheten ha erbjudits vaccin till midsommar.