Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar: Centerpartiet har inte gett upp – se upp för nästa nyliberala attacker!

Som vanligt med nyliberal politik, så är det inte den ”lilla människan” som tjänar på den. Det är de stora bolagen och de rika som är vinnarna.

Annie Lööf till attack mot strandskyddet och allemansrätten.
Centerpartiet

Det blev inga marknadshyror för nyliberalerna i Centerpartiet, som fick se sig besegrade av Vänsterpartiets plötsligt framväxta ryggrad och en folklig opinion som ställde sig skeptisk till kraftigt höjda hyror. Men Annie Lööf vittrar redan nytt blod.

I utbyte mot stöd till en ny Löfvenregering har C ställt tre krav: Stärkt ”äganderätt” i skogen, ”reformerat” strandskydd och att regeringen fullföljer attackerna på anställningsskyddet och Las. Om inte nyliberalismen får härja fritt i bostadspolitiken, så ska den åtminstone få behålla Las-tuggbenet och ta ett rejält bett på naturskyddet och allemansrätten.

Enligt Lööf har Socialdemokraterna gett garantier i alla tre frågor – något regeringspartnern Miljöpartiet förnekar. Attackerna på Las tycks inte vara något problem för Miljöpartiet som enbart säger sig vara emot två av C:s tre krav, nämligen de om strandskyddet och äganderätten i skogen.

Både reformerat strandskydd och stärkt äganderätt i skogen fanns med i januariavtalet. Men enligt Miljöpartiets talesperson Per Bolund fanns det en ”balans” i januariavtalet i dessa frågor.

Skillnaden kan tyckas försumbar. I punkten om den privata äganderätten till skogen som i övrigt dominerades av stärkt äganderätt och bättre villkor för skogsbolagen fanns ordet ”miljöhänsyn” med i förbifarten. I punkten om att leva och bo på landsbygden påpekas i en mening att ”obrutna strandlinjer” och den ”allemansrättsliga tillgängligheten” ska värnas.

Exakt hur Centerpartiets krav på regeringen formulerats vet vi inte. Men det är inte särskilt långsökt att tro att attackerna kommer att bli mer långtgående än de formulerats i januariavtalet.

Som vanligt när nyliberala attacker på våra gemensamma tillgångar ska försvaras, så säljs de in med argument om stärkta rättigheter eller möjligheter för den ”lilla människan”. Vem vill inte ha en levande landsbygd? Vem vill att den lokale skogsägaren, med någon hektar skog, inte ska få någon ersättning av staten för skyddad skog?

Men som vanligt med nyliberal politik, så är det inte den ”lilla människan” som tjänar på den. Det är de stora bolagen och de rika som är vinnarna. Det är de som tjänar på att de får bygga sina flotta hus någon meter från strandlnjen. Det är de som tjänar på att skogsbolag och stora skogsägare mer eller mindre fritt får avverka skog för kortsiktiga vinsters skull.

Förlorarna är Sveriges unika natur som riskerar att få sämre skydd, men också vanligt folk som inte längre kan promenera längs vackra och bevarade havs- och sjöstränder.

Vi borde lärt oss något efter tre decennier av samhälleligt förfall i Sverige. Nyliberalismen och Centerpartiet bör hållas så långt borta från allmänheten som möjligt.