Hoppa till huvudinnehåll

CSN-anställd: Omställningsstudiestödet ett totalt misslyckande

Omställningsstudiestödet, reformen som lanserades som ett komplement till anställningstryggheten, har blivit ett enormt misslyckande. Detta menar en handläggare på CSN som Proletären pratat med. ”Fackförbunden borde sätta ned foten och säga att det här är ett avtalsbrott. Det var ju det här som vi offrade anställningstryggheten för.”

Enligt CSN:s prognos skulle cirka 5000 personer söka stödet inför varje termin. Istället inkom mer än 20.000 ansökningar per tillfälle (oktober 2022 och april 2023).
Genrebild/Karolina Grabowska

Över 20.000 personer väntar fortfarande på svar från CSN om huruvida de kommer beviljas extra stöd för vidareutbildningar under hösten via det så kallade omställningsstudiestödet.

Omställningsreformen, som var tänkt att ersätta anställningstryggheten via las nu, kan beskrivas som ett totalt misslyckande. Detta menar Anna, som egentligen heter något annat, som jobbar med ansökningarna för omställningsstudiestödet på CSN.

– CSN har begärt mer pengar för att klara av situationen och väntar på ett svar från regeringen i och med höstbudgeten. Det är ganska tydligt: om vi inte får mer pengar för att kunna anställa fler handläggare så kommer det här inte att fungera. Det gör det inte i dagsläget heller om jag ska vara ärlig.

Just nu är det cirka 70 handläggare som jobbar med ansökningarna och Anna menar att det skulle krävas åtminstone dubbelt så många för att de ska kunna ge ett svar i rimligt tid till alla ansökningar.

Något som förvärrar situationen är att de IT-system som handläggarna skulle behöva inte är utformade och klara än. Detta betyder att varje handläggare måste behandla varje ansökning manuellt. Rent konkret betyder detta ett arbete med miniräknare, papper, word-dokument och excel-ark.

– Varenda liten ändring i en ansökan måste registreras manuellt och kan ta upp emot en timme att åtgärda. Även om CSN hade haft rätt i sina prognoser över antalet sökande så hade vi aldrig klarat av det här, berättar Anna.

CSN prognostiserade att cirka 5.000 personer skulle söka stödet inför varje termin. Istället inkom det mer än 20.000 ansökningar per ansökningstillfälle i oktober 2022, och april 2023. Och som det ser ut just nu har 2.961 fått bifall för vårterminen, och bara 600 för höstterminen.

De sökande som inte ens är behandlade än sitter i ett slags limbo. Under vänteperioden kan de antingen leva på sina besparingar, avsluta sina studier eller ansöka om ett vanligt studielån från CSN.

Om de väljer det sistnämnda alternativet blir den sökande automatiskt dock diskvalificerad från omställningsstudiestödet. Anledningen är att man inte ska kunna använda den nya reformen som ett komplement till en vidareutbildning.

– Allt känns katastrofalt. Och det tycks inte finnas en vilja från regeringen för att få detta att fungera. Jag tycker att fackförbunden ska sätta ned foten och säga att det här är ett avtalsbrott. Det var ju det här som vi offrade anställningstryggheten för.

Som om situationen inte varit tillräckligt alarmerande så meddelade Försäkringskassan nyligen att de inte kommer kunna leverera rätt information i rätt tid till CSN angående omställningsstudiestödet.

– Försäkringskassan kommer också behöva skära ned bland sina handläggare. Och det här blir ett stort problem för oss eftersom CSN förlitar sig på Försäkringskassans utredningar när vi bedömer en sökandes inkomst.

Om allt går som det ska kommer det även komma in fler ansökningar inför vårterminen 2024. Anna drar en djup suck när hon berättar att det inte finns en chans att de kommer klara av att hinna med tre anhopade ansökningsperioder.

– Man borde dra tillbaka den här reformen, göra om allt och se till så det fungerar. Jag tycker om mitt jobb och CSN riskerar hela sitt rykte nu när det går åt helvete. Regeringen måste förstå allvaret i det som händer.

Eftersom CSN inte klarat av att handlägga alla ansökningar så betyder detta samtidigt att en stor del av den budgeterade kostnaden för reformen kommer brinna inne vid årets slut. Enligt Svenskt Näringsliv är det upp emot 700 miljoner som går upp i rök om ingenting görs. Och med tanke på att budgeten för omställningsstudiestödet beräknas öka för varje år, så väntas ännu mer pengar försvinna vid nästa års budget.