Hoppa till huvudinnehåll

Debatt: Dags att byta coronastrategi – människor är inte flockar

DEBATT. Folkhälsomyndighetens strategi är defaitistisk och bygger på den biologistiska idén om flockimmunitet. Dags för Sverige att byta strategi om så många liv som möjligt ska räddas, skriver debattören Ulf Bjerén.

Dags att byta strategi, Tegnell, tycker skribenten.
Frankie Fouganthin

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Folkhälsomyndigheten har förklarat att den inte baserar strategin på att uppnå flockimmunitet. Men att döma av många uttalanden förefaller det ändå i praktiken som om flockimmunitet är det sätt på vilket epidemin är tänkt att bemästras.

Till de som gått längst i resonemangen om flockimmunitet hör tidigare statsepidemiolog Johan Giesecke, som menar att alla ändå kommer att få viruset, och professor Jan Albert som håller med och kallt förutser att vi efter pandemin kommer att ha en ändrad demografisk struktur. Matematikern Tom Britton har beräknat att 12.000 kan komma att dö innan flockimmunitet sätter stopp för pandemin.

Redan i pandemins början kritiserades den svenska strategin av Kina och av WHO som defaitistisk; att ge upp kampen. Att Kina fann den oacceptabel är inte märkligt då miljoner kineser skulle behöva dö om flockimmunitet vore ledstjärnan. 

WHO förkastar idén om flockimmunitet. Michael Ryan, ansvarig för WHO:s krisberedskap sa: ”Människor är inte flockar. Detta kan leda till en mycket brutal aritmetik som inte placerar människor, liv och lidande i fokus.” 

Den amerikanska professorn Yaneer Bar-Jam hävdar att flockimmunitet inte är vetenskap utan scientism: ”Det är idén att vi bara bör låta sjukdomen döda människor.” 

Flockimmunitet är en biologistisk teori; en teori där biologin överförs till samhälleliga förhållanden. Den ingår i en lång (mörk) tradition från socialdarwinism (Herbert Spencer) till rasbiologi. Segern över nazismen i andra världskriget gjorde biologistiska teorier obsoleta men idag poppar de åter upp. Minnet är kort.

Veckan 5-11 maj rapporterade Sverige i snitt 70 döda per dag, Finland fyra, Norge en och Danmark sex. Anders Tegnell står trots det dagligen på presskonferens och verkar nöjd med att ”kurvan planar ut” när kurvorna i våra grannländer har störtdykt.

15 maj avvisade Finlands inrikesminister Maria Ohisalo en gemensam nordisk linje att upphäva resebegränsningarna mellan de nordiska länderna. Norge, Danmark och Island har stabiliserat situationerna. I Sverige är läget oroväckande, menar Ohisalo.

Det är fel på den svenska strategin. Resonemanget om flockimmunitet får inte stå i vägen för kampen mot covid-19.

Varje dag sker framsteg i forskningen för att få fram mediciner och behandlingar mot sjukdomen och vaccin. Pandemin måste bekämpas resolut fram till dess de medicinska framstegen gjort det möjligt att bemästra sjukdomen. Så många liv som möjligt ska räddas och de äldre skyddas.

Ett första steg är att införa munskydd och visir vid all nära kontakt i vården av patienter och i äldreomsorg. Det är inte acceptabelt att personal sprider dödlig smitta till de som ska skyddas. Lägg prestigen åt sidan och byt strategi!

Ulf Bjerén