Hoppa till huvudinnehåll
Av
Sjuksköterska

Ledarkrönika: De dör på jobbet – men rubrikerna uteblir

Trots alla tragiska dödsfall bland anställda inom omsorgen är det tyst från politikernas sida.


I november 2022 mördades en ung kvinna på sitt jobb, ett LSS-boende i Enköping. En av de boende högg ihjäl henne. Den boende är åtalad för gärningen.

I juni 2021 blev en polis skjuten till döds i Göteborg. Efter den gärningen gick det att läsa rubrik efter rubrik i massmedia om att polisen kraftsamlade för att hitta och gripa den skyldige.

Politiker både lokalt och nationellt uttalade sig och fördömde händelsen. I debatten som följt kring gängvåldet så har politikerna tävlat i att presentera hårdare tag och att ge polismyndigheten alla de befogenheter och material de önskar.

Under åren 2014 till 2017 ökade anmälningarna om hot och våld inom LSS (lagen om stöd och service) med 57 procent.

Enligt en rapport från Afa försäkring så utgör hot och våld cirka 7 procent av de allvarliga arbetsolyckorna. Undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter med flera drabbas ofta av hot och våld från brukare och patienter. Åren 2017-2019 inträffade cirka 780 olyckor i yrkesgruppen.

Efter mordet på den unga kvinnan i Enköping har rubrikerna lyst med sin frånvaron. Inga politiker har känt behovet av att tävla om att ge bäst förutsättningar till de anställda inom LSS-verksamhet. Politikerna verkar inte ens känna behovet av att tydligt uttala att inte heller de som jobbar inom omsorgen ska behöva riskera att dö på jobbet.

Enligt arbetsmiljöverket är arbete med människor en riskfaktor för att utsättas för hot och våld på arbetet, en annan riskfaktor är ensamarbete. Trots att detta är kända riskfaktorer kräver ingen av politikerna ett förbud av ensamarbete.

Ingen av politikerna vill förklara ”krig” mot de risker som de som arbetar inom omsorgen kan drabbas av. Trots att den kvinnan på LSS-boendet i Enköping tyvärr inte är ensam om att ha drabbats av dödligt våld på sin arbetsplats.

2014 höggs en boendestödjare ihjäl av en boende. 2016 mördades en behandlingsassistents av ett barn boende på hemmet där personen arbetade. 2020 höggs en personlig assistent ihjäl av en anhörig till personen assistenten arbetade hos.

Trots alla dessa tragiska dödsfall är det tyst från politikernas sida. Inga extrainsatta pressträffar, inga krav på att bekämpa dessa dödsfall. Vi hör inte en enda politiker stå och lova att nu ska det bli ordning med döden på jobben.

Ett sätt att minska riskerna för de som arbetar inom omsorgen vore att förbjuda ensamarbete. Människor, varken poliser eller de anställda inom omsorgen, ska behöva dö på sitt arbete.

Ingrid Frejd
sjuksköterska