Hoppa till huvudinnehåll

Debatt inför Lärarförbundets kongress: ”Ledningen prioriterar inte arbetsmiljön”

– Man måste kunna överleva sitt arbetsliv även om man har dalar i sitt liv, säger Andrea Meiling från Lärarförbundet, en av de lärare som skrivit under en debattartikel om arbetsmiljö inför Lärarförbundets kongress.

Andrea Meiling
Privat

Lärarförbundet måste bli tuffare i arbetsmiljöfrågor, skriver 24 fackombud i en debattartikel i Lärarnas tidning inför höstens kongress.

Andrea Meiling, ordförande i Lärarförbundets Göteborgsavdelning är en av dem.

– I det samlade underlaget vi fick inför kongressen saknade vi konkreta skrivningar om arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljön som den ser ut idag är grunden till varför ingen vill bli lärare. Men förbundet centralt prioriterar inte arbetsmiljön.

– Den psykiska ohälsan finns i alla skolstadier och sjuknärvaron är dessutom stor. Många upplever inte att de räcker till för att vara good enough och att de egentligen borde vara bättre än bra. Det finns arbetsmiljöproblemen inom olika yrken, men det kan vara känsligare när man arbetar på brukarnivå. Det går in djupare när man arbetar med människor. 

Förskoleupproret har i sin #pressatläge samlat mångas berättelser om hur de alltför stora kraven leder till att man mår dåligt och inte orkar, fast man egentligen älskar sitt jobb med barnen.

Har Förskoleupproret hjälpt till att fokusera på arbetsmiljöfrågorna?

– Vi hade redan lyft de frågor som Förskoleupproret lyfter fram, men många tycker att arbetet inte går tillräckligt fort. Och vi ska inte slänga skit på varandra, vi måste jobba ihop.

I en studie från Linköpings universitet har forskarna Anna-Carin Fagerlind Ståhl och Christian Ståhl tillsammans med kanadensiska forskare analyserat enkätsvar från 1700 personer från olika arbetsplatser, som tillverkningsindustri och vårdarbetsplatser, om hur de uppfattar krav och handlingsutrymme i sitt arbete och om symptom på utmattning. 

Deras resultat säger tydligt att höga krav leder till utbrändhet oavsett hur stort handlingsutrymme eller hur gott socialt stöd man har. Det måste till ett förebyggande arbete på organisationsnivå. Kraven måste sänkas när arbetsuppgifter är för många och arbetstempot för högt. 

Ansvaret hamnar på den enskilde som kanske uppmanas att gå på en mindfullnesskurs, men det är på organisationsnivå som det förebyggande arbetet måste ligga visar forskningsresultaten.

Allt fler sjukskrivs för stressrelaterade sjukdomar. Ökningen har varit tydlig under de senaste åren. Psykisk ohälsa är idag den största orsaken till sjukskrivning. 

– Man måste kunna överleva ett arbetsliv även om man har dalar i sitt liv. Nu bygger det bara på att man hela tiden är på sina toppar, säger Andrea Meiling.

Hon hoppas att debattartikeln påverkar kongressombuden och att diskussionen på kongressen i oktober leder till tydligare och tuffare arbete med arbetsmiljöfrågorna och ett Lärarförbund som vågar ta tvister med beslutsfattarna.

”Något är fel i den politiska styrningen av skolan och vi tror vi vet vad. Lärarnas arbetsbörda styrs i stort av budget och skolans uppdrag. När budgeten ständigt minskar och uppdraget ständigt ökar kommer också arbetsbelastningen att öka”, skriver kongressombuden i sin debattartikel.