Hoppa till huvudinnehåll
Av
Förskollärare

Det krävs krafttag mot klassamhällets olika former av kriminalitet

Bara högerkrafterna tjänar på att samhället inte klarar att hålla lag och ordning.


Jag tog nyligen del av en videoinspelning där en mycket sansad polis uttryckte sin oro över de skjutningar och olagliga vapnen som finns i vårt land. Han uttryckte sin oro över de arga unga männen som har gått vilse i samhället, i sina relationer till varandra, i sina machokulturer, i sina rädslor och med vapen i sina händer blir extremt farliga. De allra flesta av oss delar hans oro. 

Jag har förståelse för kriminalitetens sociala orsaker för vi lever i ett klassamhälle som inte ger alla lika förutsättningar. Men jag kan aldrig acceptera att vi inte ingriper mot den. När samhället inte klarar av att hålla lag och ordning är det bara högerkrafterna som tjänar på det. Något som vi ser idag när delar av arbetarrörelsen lämnar fältet fritt.

Det krävs krafttag och polisiära insatser och för mig är det självklart att personer som förfaller i kriminalitet skall omhändertas och att övriga samhället måste skyddas från dessa.  

För mig är det också självklart att polisen och rättsväsendet skall få de resurser de anser sig behöva liksom att polisen skall finnas där människorna bor. Vi behöver bygga ett polisarbete underifrån med poliser som finns ute i våra stadsdelar där de kan ge människor hjälp och skydd och ha kunskap om vad som händer i närområdet.

När jag nu i samband med den internationella kvinnodagen läser Brottsförebyggande rådets rapport om att framförallt kvinnor i utsatta områden upplever en otrygghet och inte vågar gå ut, då inser jag än mer vikten av en sådan omorganisation. 

Att i dessa områden med hög arbetslöshet, trångboddhet och dåliga skolresultat dessutom stänga kvinnorna ute från en del av sina liv är ytterligare en allvarlig inskränkning och ojämlikhet. 

Sverige har fler miljardärer än någonsin och tillsammans äger de dubbelt så mycket som hela den svenska statsbudgeten. Men Sverige är ett paradis för de som vill trixa och planera för att slippa betala skatt. 

Vi kan inte bortse från och tolerera överklassens kriminella handlingar när de årligen stjäl cirka 46 miljarder kronor från staten som de placerar i skatteparadis runt om i världen. Pengar som så väl hade behövts för att bygga skolor med likvärdig utbildning och bostäder som alla har råd att bo i. Pengar som hade behövts till att investera i väl fungerande fritidsgårdar och ett ökat stöd till föreningslivet som skulle kunna ge alla möjligheter till en meningsfull fritid.

Det här är insatser som också skulle generera fler jobb för självklart skall inte en enda ungdom behöva börja sitt vuxna liv med att gå ut i arbetslöshet. 

De 46 miljarderna hade varit väl investerade pengar och insatser i det brottsförebyggande arbetet.