Hoppa till huvudinnehåll
Av
Lärare

Det nyliberala experimentet

Hur länge ska vi låta barn och ungas utbildning och framtid ligga i händerna på riskkapitalister?


Välkommen till lilla landet lagom! Här har jantelag, mellanmjölk och ordet lagom blivit en del av vår själ och natur. Men här i det lilla landet lagom är vi också världens mest extrema land, i alla fall när det kommer till hur mycket politikerna är villiga att experimentera med våra barns och ungdomars skolgång och med våra gemensamma skattepengar.

Det nyliberala experimentet blir så klart omskrivet till annat än experiment. Det talas om barns och vårdnadshavares valfrihet. Frihet att få välja den bästa skolan. Frihet att få slippa den stökiga skolan med små resurser, slitna lokaler och stora klasser.

Men att det är ett experiment som pågår är det ingen tvekan om. Vi vet både genom forskning och faktiskt verklighet att det fria skolvalet och friskolesystemet ger oss segregation, betygsinflation, minskad likvärdighet gällande utbildning och skattepengar som hamnar i Panama. 

I Örebro försökte politikerna bota dessa symtom som kommer med marknadsanpassningen av skolan. I bostadsområdet Vivalla brottades högstadiet med det faktum att mindre än 60 procent av eleverna i årskurs nio var behöriga för gymnasiet.

Segregationen, svårigheter med språket och alltför lite resurser var anledningarna. Politikerna tog det något kontroversiella beslutet att stänga högstadieskolan och skjutsa ut eleverna till andra skolor.

Resultatet? Ingen skillnad alls. Istället visar den första utvärderingen av projektet att andelen behöriga för gymnasieskolan blev ännu lägre.

Visserligen konstaterar forskarna att det är för tidigt att dra generella slutsatser. Men helt klart är att grundproblemet kvarstår. Det råa klassamhället med etnisk segregation, utanförskap och kriminalitet, och ofrihet snarare än valfrihet, är fortfarande rådande i bostadsområden som Vivalla. 

Självklart finns det vinnare i den nyliberala skolan. Under 2019 kunde de börsnoterade friskolorna göra en gemensam vinst på 639 miljoner kronor. Barbara Bergström, grundare av Internationella engelska skolan, och Marcus Strömberg, vd för Academedia, kan skratta hela vägen till banken.

Diverse suspekta aktieägare i fjärran länder som Kuwait går inte heller lottlösa. Värre blir det för förortens unga som kanske behöver extra resurser för att nå gymnasiebehörighet. Eller för den elev som brottas med läs- och skrivsvårigheter och därmed behöver extra lästräning. Värre blir det också för skolans personal som ser elevantalet öka men antalet vuxna i skolan minska. 

Istället för att experimentera med barns och ungdomars skolgång genom ett segregerande friskolesystem behöver behoven styra resurserna. Låt oss stoppa experimentet och istället återinföra en statlig enhetsskola där likvärdigheten kan upprätthållas. Där klasserna är mindre och där varje unge faktiskt kan få hjälp att utveckla alla förmågor som krävs för att klara av vuxenlivet.

Så länge det krassa vinstintresset styr kommer bara några få omfattas av valfriheten. Låt oss snacka valfrihet på riktigt. Ge varenda unge i Sverige friheten att få en trygg och bra skolgång.

Morgan Pettersson
Gymnasielärare