Hoppa till huvudinnehåll

Efter personalens protester: Regiondirektören får sparken

De senaste månaderna har personalen på Östersunds sjukhus protesterat mot regionledningens usla ledarskap. Nu får regiondirektör Hans Svensson sparken från sitt uppdrag – och två miljoner i fallskärm.

Vårdpersonalens protester har med största sannolikhet lett till att Hans Svensson fick sparken från sitt jobb som regiondirektör.
Sara Rönnberg Region J/H

Den 6 december meddelade Region Jämtland/Härjedalen att regiondirektören Hans Svensson lämnar sin post med omedelbar verkan. I ett pressmeddelande skriver regionen att ett ”nytt ledarskap behövs för att lösa de problem och utmaningar som finns.”

Varför Hans Svensson inte längre är rätt man för att lösa dessa utmaning går regionen inte in på. En möjlig förklaring kan dock vara vårdpersonalens protester som under den senaste tiden riktat sig mot regionledningen.

– Region Jämtland/Härjedalen kan inte konkurrera med Indien om antal vårdplatser per capita. Det är omöjligt att bedriva en patientsäker vård utifrån dessa förutsättningar. Fler och fler börjar förstå det. Tidigare har våra protester inte lett till någonting. Förhoppningsvis är detta början på ett paradigmskifte, säger Oskar Knutsson, läkare på Östersund sjukhus, till Proletären.

– Men det finns självklart mer att göra, säger han och påpekar att hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist också bör hitta ett annat jobb.

Erling Bronsberg
Läkaren Oskar Knutsson är en av många vårdanställda som protesterat mot regionledningen.

I början av november samlades ett 50-tal vårdanställda utanför sjukhuset i Östersund för att protestera mot regionledningen. Skyltarna som under- och sjuksköterskorna då höll upp riktade bland annat kritik mot ledningens beslut att säga upp ett arbetstidsavtal under 2020. Många vårdarbetare slutade då i protest.

När Proletären besökte Östersund i september stod ett helt våningsplan på sjukhuset tomt. Samtidigt fanns det stora problem med överbeläggningar. En direkt konsekvens av landningens beslut att säga upp avtalet som innebar lägre lön och mer arbete för sjukhusets vårdanställda.

– Ledningen måste inse att vårdpersonalen är sjukvårdens viktigaste resurs. Som det ser ut nu lägger vi alldeles för mycket pengar på varumärken, policys och dokumentskapande. Saker som inte skapar ett värde, varken för våra patienter eller medborgare. Vi har fått en överbyggnad som ägnar sig åt saker som inte fyller en konkret funktion, säger Oskar Knutsson.

– Fokus bör istället ligga på att skapa en rimlig arbetsmiljö och rätt förutsättningar för vårdpersonalen att hjälpa sina patienter.

En annan händelse som med största säkerhet bidrog till Hans Svenssons avsked var beslutet att avskeda verksamhetschefen Mia Ajax från sin post på den medicinska avdelningen. Upprinnelsen till denna händelse var Ajax beslut att låta sin personal åka till Åre (knappt nio mil bort) under en planeringsträff. Ledningen menade att mötet skulle tagit plats i någon av regionens lokaler.

Efter beskedet om Mia Ajax avsked samlades återigen vårdpersonal utanför sjukhuset och protesterade mot ledningen. Läkarföreningen, bland många andra, krävde då ledningens avgång. Ett krav som till viss del verkar ha blivit bemött.

Samma vecka som vårdpersonalen krävde Hans Svenssons avgång meddelade regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand (C) att hon hade fortsatt förtroende för regionledningen.

Dagarna efter Hans Svenssons avgång meddelade Eva Hellstrand att hon också lämnar sin post som ordförande. Anledningen till avgången sägs vara medicinska skäl.

Enligt avgångsvederlaget som regionen tecknat med Hans Svensson kommer 16 månadslöner betalas ut till honom. Allt som allt närmare två miljoner kronor.