Hoppa till huvudinnehåll

Proletären avslöjar: Efter regionstyrelsens beslut – stängt för nomineringar till årsmöte i Hyresgästföreningen

Styrelsen för Hyresgästföreningen Region Västra Sverige tänker inte ta emot några nya nomineringar för styrelseposter inför årets årsmöte, enligt uppgifter till Proletären. Något som kan innebära ett brott mot föreningens stadgar.

Regionstyrelsen i Hyresgästföreningen väst vill inte se fler nomineringar till styrelsen – trots att det enligt stadgarna ska gå att nominera till två månader innan årsmötet.
Hyresgästföreningen Montage: Proletären

Många av Hyresgästföreningens regioner planerar just nu sina årsmöten där en ny styrelse ska väljas av medlemmarna. På Hyresgästföreningen Region Västs hemsida kan man läsa att föreningens årsmöten ”är en central del av Hyresgästföreningens demokratiska uppbyggnad”.

Nu verkar det dock som om Hyresgästföreningen Region Västra Sverige gått ifrån sina egna principer.

Enligt ett mötesprotokoll som Proletären tagit del av framgår det att regionstyrelsen valt att inte öppna upp för nomineringar inför det kommande årsmötet som planeras till den 24 april. Motiveringen är att det redan finns tillräckligt många nomineringar sedan förra året.

Detta trots att alla medlemmar, enligt Hyresgästföreningens stadgar, har rätt att nominera personer till regionstyrelsen – förutsatt att nomineringen lämnas in senast två månader innan årsmötet.

Enligt Bo Olsson, ordförande för valberedningen i Region Västra Sverige, är beslutet baserat på en rekommendation ”från högre ort”.

– Eftersom det inte blev ett årsmöte under 2020 har vi tagit med alla nomineringar till mötet som planeras 24 april 2021. Och det är inte valberedningen som beslutat att stänga för nomineringar. Det är regionstyrelsen, efter förbundets rekommendationer.

Men det kan ju uppfattas som att ni bryter mot stadgarna och att demokratin blir lidande i föreningen?

– Ja, jag hör vad du säger men det är inte mitt beslut.

Proletären har sökt Hyresgästföreningens förbundsledning. I ett mejl till Proletären skriver Hyresgästföreningens presstjänst att förbundstyrelsen betraktar 2020 som ett ”förlorat år” på grund av coronapandemin och att man därför förlänger ”eventuella nomineringar som skett inför inställda årsmöten i regioner och föreningar med ett år.”

”Region- och föreningsstyrelser kan vid behov och efter samråd med berörd valberedning besluta att kompletterande nomineringar kan ske”, avslutar Hyresgästföreningens presstjänst sitt mejl.

Enligt det mötesprotokoll som Proletären tagit del av föreslog Region Västs tillförordnade ordförande, Ronny Bengtsson, att öppna upp för nya nomineringar. Ronny Bengtsson har suttit som tillförordnad efter att dåvarande regionordförande Kristofer Lundberg uteslöts i april förra året, i en process som många menade hade politiska förtecken.

Förslaget om att öppna upp för fler nomineringar röstades dock ned av majoriteten av regionstyrelsen. Proletären har sökt Ronny Bengtsson för en kommentar.

Agerandet har väckt kritik inom Hyresgästföreningen region väst. En förtroendevald medlem inom regionen, som Proletären talat med, menar att styrelsen gjort en ”väldigt fri tolkning” av organisationens stadgar.

– Att den kvarvarande regionstyrelsen valt att inte öppna för nya nominering är extra anmärkningsvärt eftersom den dåvarande ordföranden uteslöts efter det att nomineringarna stängt. Och då ska det tilläggas att väldigt många nominerade denne till omval inför det inställda årsmötet 2020. Min uppfattning är att om man ska fela åt något håll med stadgarna så borde det vara för att utöka demokratin, inte begränsa den. Allra minst ett år som detta, säger personen som vill vara anonym.

Bakgrund

Detta har hänt i HGF Region Väst

  • I april 2020 uteslöts dåvarande ordförande för HGF Region Väst, Kristofer Lundberg, av förbundsledningen. Enligt förbundsordförande Marie Linder hade Kristofer Lundberg gjort sig skyldig till ”synnerligen allvarliga överträdelser” av föreningens stadgar. En extern utredning gjordes av en advokatbyrå, men utredningen blev aldrig tillgänglig för allmänheten.
  • Kristofer Lundberg hävdar å sin sida att anklagelserna är felaktiga och menar att han inte ens fått läsa utredningen som låg till grund för hans uteslutning. Istället menar han att uteslutningen handlar om HGF:s kopplingar till Socialdemokraterna.
  • – Det är av politiska skäl. Och man har motarbetat Hyresgästföreningen i väst sedan jag blev vald och försökt att förminska de bostadspolitiska segrar som vi uppnått genom åren just för att vi sätter exempel, sa Kristofer Lundberg till Proletären i april 2020.