Hoppa till huvudinnehåll

Efter vårdkaoset: ordföranden går fri

Varuförsörjningsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD) går fri med en anmärkning, efter upphandlingen med Apotekstjänst som ledde till stabsläge i Mellansveriges regioner.

Behcet Barsom
Kristdemokraterna

I mars 2020 publicerade Uppsala Regions revisorer en rapport om hur Varuförsörjningsnämnden (VFN) hanterat upphandlingen för leveranser av sjukvårdsmateriel till fem regioner i Mellansverige. Rapporten rekommenderar att inte ge ansvarsfrihet till politikerna i nämnden.

Anledningen till granskningen är kaoset som uppstod inom vården förra hösten när den nya leverantören, Apotekstjänst AB, varken levererade materiel i tid eller korrekt förpackat. Som konsekvens av upphandlingen tvingades flera regioner att gå in i stabsläge.

– Vår kritik grundade sig i att nämnden inte gjorde en tillräcklig riskanalys. Istället förlitade man sig för mycket på den nya leverantören och deras ord om att ”allt kommer gå bra”. Man varnade inte heller sjukvården om att ett byte av leverantör skulle ske, säger Anders Toll, ordförande för Region Uppsalas revisorer, till Proletären.

Under sommaren var det dags för regionernas fullmäktige att rösta om ansvarsfrihet för representanterna i VFN. Uppsala och Sörmland gick på revisionens linje och valde att inte att ge sina representanter ansvarsfrihet. I Örebro, Dalarna och Västmanland kom de ansvariga undan med en anmärkning.

Det betyder att ordföranden för VFN, Behcet Barsom (KD), går fri från ansvar och därför kan söka posten på nytt igen. Anmärkningsvärt är att han deltog i omröstningen om sin egen ansvarsfrihet i fullmäktige för Region Örebro. I Uppsala valde till exempel representanten att avstå för att undvika jäv.

– Revisorerna i Örebro instämmer med kritiken som vi lade fram, men valde att bevilja ansvarsfrihet. Vi är trygga med det vi skrivit i vår rapport, men andra revisorer och fullmäktige får självklart göra sin egen bedömning, säger Anders Toll.

Rapporten kommer också med vissa rekommendationer inför framtida upphandlingar av sjukvårdsmateriel.

Privat
Anders Toll, ordförande i Uppsalas revisionsnämnd

– Nämnden borde väga kvaliteter och kriterier tyngre. Nu var det istället priset som avgjorde vem som vann upphandlingen. Det krävs också att man har en bättre dialog med sjukvården om vilka behov och risker som finns i ett övergångsskede, säger Anders Toll.

Är detta inte detta normalläge för upphandlingar – att priset alltid väger tyngre än kvalitet?
– Den risken finns. Och det är ibland svårt att uppskatta kvaliteter hos vissa typer av tjänster. Det är inte lätt. Men alternativet att inte upphandla kan vara ännu sämre.

Fakta

Turerna kring Apotekstjänst AB

  • Upphandlingen med Apotekstjänst började gälla 1 oktober 2019. Efter tre dagar tvingades Akademiska sjukhuset i Uppsala att gå in i stabsläge. En vecka senare gjorde Universitetssjukhuset i Örebro samma sak. Dalarna, Västmanland och även Socialstyrelsen följde kort därefter.
  • Under första månaden låg Apotekstjänst AB:s leveranskvalité på 3 procent. I december 2019 hade den stigit till 68 procent. Upphandlingen gör tydligt att kvalitén ska ligga på 90 procent för att vara godkänd.
  • På Akademiska sjukhuset i Uppsala tvingades man ställa in 381 operationer. Drygt ytterligare 100 operationer ställdes in i övriga regioner.
  • Materielbristen beräknas ha kostat 17 685 timmars extraarbete. Bland annat tvingades personal på sjukhusen att åka taxi till Stockholm för att få tag på respiratorslangar.
  • Den 17e oktober sa Varuförsörjningsnämndens förvaltningschef Petter Karlsson att han fortfarande hade förtroende för Apotekstjänst. 
  • 10 januari meddelade Apotekstjänsts VD, Örjan Frid, att företaget kräver 20 miljoner i skadestånd från regionerna på grund av ”felaktig information” kring upphandlingen.