Hoppa till huvudinnehåll

Krönika: En 50-åring som behöver förstärkas

Utan jämställda löner finns inte förutsättningarna för en jämställd föräldraförsäkring.


Föräldraförsäkringen fyller, precis som mitt äldsta barn, 50 år i år. Det är svårt att tänka sig vårt samhälle utan denna reform. Vi lever ändå på 2000-talet i ett rikt land. 

Då, för 50 år sedan, var föräldraledigheten sex månader. Ungefär vad det tog att återhämta sig, särskilt om förlossningen eller tiden just efter varit lite komplicerad.

Tiden att kunna vara föräldraledig har förlängts och den har blivit mer jämställd. 1974 tog män i genomsnitt ut 0,5 procent av föräldraledigheten, 2022, efter reformer där vissa månader reserveras för respektive förälder, tog de ut 30 procent.

De viktiga vunna segrarna behöver både försvaras och förstärkas.

TCO har just släppt en rapport som bland annat visar hur inkomstutvecklingen för kvinnor och män påverkas när de får barn. Det är bra att se siffrorna svart på vitt och bli påmind om att jämställdheten har en lång och kämpande väg att gå.

Det ojämställda gapet mellan kvinnor och män ger att kvinnor får 50.000 kronor mindre om året, en halv miljon under barnets första nio år. Gapet finns där för både arbetare och tjänstemän.

Även om de enskilda föräldrarna och vi alla har ett ansvar att kämpa för jämställdhet, är problemet och ansvaret samhälleligt. 

TCO-rapporten har förslag på förbättringar av föräldraförsäkringen för att den ska bli, som de uttrycker det, en bättre motor för ökad jämställdhet. Bra, men det är ännu så mycket mer som behövs för att ge jämställdheten en reell möjlighet att öka. 

Utan jämställda löner finns inte förutsättningarna till jämställdhet vad gäller att ta ut föräldraförsäkringen. Undersköterska är det vanligaste yrket, andelen kvinnor i yrket var enligt SCB:s statistik för 2021 89 procent. Vård och omsorg av barn, gamla, funktionshindrade och sjuka uppskattas möjligen med applåder men inte med lön.

Hur familjer kan använda föräldraförsäkringen beror på inkomsten. Hög inkomst betyder att du kan få längre föräldraledighet helt enkelt, genom att ta ut färre dagar per vecka under det första året.

Med låg inkomst behöver du ta ut fler dagar under det första året, och har därmed färre kvar att kunna förlänga semester med under barnets andra år. Då semester ska passas ihop med sommarstängda förskolor.

På många håll i landet är det kö till en barnomsorgsplats, i alla fall på rimligt nära håll.

Förskolepersonal har i decennier kämpat mot nedskärningar och privatiseringar i förskolan. Men vi ser hur kvaliteten i förskolan säljs ut för marknadsanpassningen.

En trygg, personaltät barnomsorg med utbildad personal är en reell grund för att ge jämställdheten en chans. Men samhället sviker också här.

Visst är det bra om den 50-åriga föräldraförsäkringen uppdateras. Men utan höjda kvinnolöner och en väl utbyggd barnomsorg med god kvalitet kommer klasskillnaderna synas i föräldraförsäkringen, och jämställdheten vara beroende av din inkomst.

De inkomstgap som jag hade hoppats tog slut med min generations kvinnor består, och drabbar också dagens arbetarkvinnor. 

Så, vare sig det är 8 mars eller inte har vi att kämpa för!

Marit Kalleson
Pensionerad förskollärare