Hoppa till huvudinnehåll
Av
alexandra.nylund@proletaren.se

Krönika: Ett enormt svek mot barnen

Den starka föräldrarätten måste skrotas innan fler barn får betala med sin säkerhet och hälsa. Eller i värsta fall – sitt liv.


Den 8 januari hittades en åttaårig pojke död hemma hos sin pappa som nu sitter häktad misstänkt för mord. Pojken som kallades för Tintin var rädd för sin våldsamma pappa och ville inte träffa honom.

Tintins mamma, som hade ensam vårdnad, hade under lång tid larmat om den våldsamme mannen, för döva öron. Domstolen bedömde att pappan hade rätt till umgänge och det kostade pojken livet.

Det är tyvärr så här det ser ut i Sverige, ett land som antagit FN:s barnkonvention som lag. Barn tvingas till umgänge med våldsamma eller missbrukande föräldrar mot sin vilja. Varje dag tvingas rädda och förtvivlade mammor lämna över sina barn till män som slagit dem eller barnen för umgänge.

I svenska domstolar utgår man nämligen snudd på slaviskt från att barn mår bra av umgänge även med en förälder som har förgripit sig på barnet, eller låtit barnet bevittna misshandel eller rent av mord i hemmet. Enligt en granskning av vårdnadstvister som Ekot gjorde 2019 görs i många fall inte ens en dokumenterad riskbedömning.

I barnkonventionen står att läsa att barn är sin egna person och individ och att de har rätt till att framföra sina åsikter och bli hörda. De har också rätt till en trygg uppväxt fri från våld. Trots det är barn de enda brottsoffren som tvingas till umgänge med sin förövare. I lagen går att läsa att vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ”ska det fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna”.

Något även socialtjänsten lägger vikt vid i sina bedömningar.

Mammor som på grund av oro för sina barns liv och säkerhet inte lämnar över barnen till en våldsam pappa kan dömas för umgängessabotage, något som leder till att förövaren kan få ensam vårdnad. Detta är tyvärr inte ovanligt. Den starka föräldrarätten trumfar alltså barnens rätt till en trygg uppväxt.

Hur kan det vara barnets bästa att tvingas till umgänge med en våldsutövare? Barn har rätt till båda sina föräldrar men föräldrar ska inte ha rätt till sina barn. Barn har rätt till trygghet och en uppväxt fri från oro, ångest och våld.

En förälder som slår eller i värsta fall mördar den andre föräldern eller en partner framför barnen gör sig sedan 2021 skyldig till barnfridsbrott. Barn som bevittnar misshandel och mord ska själva bli målsägande istället för vittnen. Men trots detta och antagandet av barnkonventionen som lag fortsätter tvångsumgänget.

Det är ett hån mot våldsutsatta kvinnor och barn när till och med de som bor på skyddade boenden tvingas lämna över barnen för umgänge med mannen som är anledningen att de fått fly sitt eget hem. En förälder som döms för våldsbrott eller sexuella övergrepp mot barnen ska förlora vårdnaden, punkt slut. Kvinnor som lever gömda ska inte behöva lämna bort sina barn till förövaren.

Det är dags att se över lagstiftningen för att kunna skydda kvinnor och barn – den förlegade föräldrarätten måste väck. Antingen kan vi hålla fast vid att lägga stor vikt vid en nära relation till båda föräldrarna, eller så väljer vi att följa barnkonventionen. Ett val måste göras för de står i direkt motsättning till varandra.