Hoppa till huvudinnehåll
Av
Tantpatrullen

Krönika: Ett orättvist och ojämlikt pensionssystem

Pensionsgruppen vårdar ett orättfärdigt system. Vi måste ha ett pensionssystem som gör att alla efter ett långt arbetsliv kan leva, inte bara överleva!


Kvinnors totala pension är 31 procent lägre än mäns. Skillnaden ökar och är idag över 7000 kronor i månaden. Om lön och arbetad tid skulle jämställas över en natt så skulle det ta 40 år innan pensionen blev jämställd och 100 år med dagens takt enligt en utredning från SEB.

Vi i Tantpatrullen menar att vi har ett orättvist, ojämlikt och ohållbart pensionssystem. Dagens system har raka rör mellan livsinkomst och pension men eftersom kvinnor i snitt har över tre miljoner kronors lägre livsinkomst än män så blir resultatet för många kvinnor: Fattig i arbetslivet, fattig tills du dör! Vi har idag 300.000 fattigpensionärer och de flesta är kvinnor.

Kvinnor arbetar inte mindre än män men de har lägre lön och utför större delen av det obetalda omsorgsarbetet, ett arbete som inte ger några pensionspoäng trots att det är en förutsättning för att vården och omsorgen inte ska braka ihop. Faktum är att det obetalda omsorgsarbetet är mer omfattande än det av kommuner betalda arbetet inom hela äldreomsorgen.

Vi kan inte ha ett pensionssystem som i praktiken befriar politiker från ansvar. Dagens system är självreglerande och politikerna älskar att kalla det ett stabilt system. Tre gånger har den så kallade bromsen slagit till utan att politikerna behövt göra något och sänkt pensionerna för att det funnits för lite pengar i systemet. Fråga alla med låga pensioner om de tycker att systemet är stabilt.

En del av våra pensionsavsättningar hamnar i olika fonder oavsett om vi vill eller inte, den så kallade premiepensionen. Idag finns cirka 500 olika fonder du kan välja mellan. Skulle du välja fel och fonden sjunker i värde får du skylla dig själv och har du en skurk till fondförvaltare får du också skylla dig själv.

När systemet infördes på 90-talet så utsattes vi för en intensiv informationskampanj för att välja fonder och förhoppningsvis tjäna pengar. I första omgången valde 70 procent mellan olika alternativ, idag är det mindre än en procent.

Medborgarna har tydligt visat att de inte är intresserade av det ”fria” valet. Vi i Tantpatrullen menar att det är bättre att stärka pensionssystemet som är underfinansierat än att tvinga oss att spekulera på fondmarknaden.

Den osynliga pensionsgruppen som sitter bakom stängd dörr måste läggas ner. Åtta personer från sex partier har till uppgift att vårda systemet inte att förändra det. Deras senaste insats var att höja pensionsåldern vilket främst drabbar kvinnor och män i fysiskt och psykiskt tunga jobb.

Vi menar att det är odemokratiskt att ge så mycket makt till en liten och för medborgarna osynlig grupp. Nej, för över arbetet till hela riksdagen så att vi medborgare och alla partier kan delta i en öppen debatt om våra pensioner.

Pensionsgruppen vårdar ett orättfärdigt system. Kvinnor vårdar barn, gamla och sjuka och som tack får de en pension det inte går att leva på. Vi måste ha ett pensionssystem som gör att alla efter ett långt arbetsliv kan leva, inte bara överleva!

Birgitta Sevefjord
Tantpatrullen