Hoppa till huvudinnehåll

Inför Fastighets kongress: ”EU-politiken är roten till otryggheten på jobben”

– Det handlar om att angripa roten till arbetares otrygghet på jobbet, säger Anders Wiklund som motionerar till Fastighets kongress om en ny folkomröstning om EU-medlemskapet.

Anders Wiklund, Fastighets.

Fastighetsskötaren Anders Wiklund är ombud på Fastighets kongress där han företräder avdelningen i Karlstad. Avdelningen har skickat in flera motioner, bland annat en om sex timmars arbetsdag.

– Jag jobbar på ett servicehus och ett trygghetsboende, och träffar många av tjejerna som jobbar i omsorgen. De kanske behöver en arbetstidsförkortning ännu mer än vad vi gör.

Därför motionerar Karlstadavdelningen om att Fastighets ska driva frågan om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön som en politisk fråga, att en arbetstidsförkortning genomförs för alla anställda.

I en annan motion vill Karlstad att Fastighets ska ta initiativ till en rörelse inom LO för en ny folkomröstning om EU-medlemskapet.

– Det handlar om att angripa roten till arbetares otrygghet på jobbet, och det är EU-politiken. Den lagstadgade högerpolitiken kommer ju från Bryssel, så det gäller att flytta demokratin närmare oss. Det är naivt att tro att fåtalet svenskar i parlamentet ska kunna påverka något. Dessutom är EU-parlamentets makt väldigt begränsad.

Anders Wiklund vill även lyfta fram motioner från andra avdelningar. Flera motioner vill på olika sätt angripa problemet med hyvling, att en arbetsköpare vid arbetsbrist skär i arbetstiden för flera anställda istället för att säga upp enligt principen sist in, först ut.

– Det är inget jag ser på min arbetsplats, men jag kan tänka mig att det är ett större problem för de som städar. Främst är det väl Handels medlemmar som drabbas i nuläget, men självklart kan det sprida sig till andra branscher.

Ännu en fråga som Anders Wiklund tror kommer leda till en del diskussion på kongressen handlar om villkoren för förtroendevalda inom Fastighets. Särskilt tror han att motionerna som handlar om vilken ersättning förtroendevalda ska ha, kommer leda till häftiga debatter.

– Det handlar om huruvida alla förtroendevalda ska ha 80 procent av en ombudsmannalön för den tid man har fackligt arbete, eller om man ska få ersättning för förlorad inkomst. Förbundsstyrelsen är inte enig i den frågan. Ska ett fackligt förtroendeuppdrag ses på som ett jobb där alla ska ha lika lön för lika arbete, eller ska man ha kvar samma ekonomiska villkor som de som har valt en jobbar under?