Hoppa till huvudinnehåll

Fackklubbar sätter press på LO-ledningen om inskränkt strejkrätt

– Trots att vi har den mest fredliga arbetsmarknaden i Europa så vill de inskränka strejkrätten, men bara för oss arbetare, säger Marcus Wetterberg från Livsklubben på Kopparbergs bryggeri, som tillsammans med andra i förbundet protesterar mot att Livs står bakom förslaget på antistrejklag.

Marcus Wetterberg, vice ordförande i Livsklubben på Kopparbergs bryggeri.
Privat

I en debattartikel i Livsmedelsarbetareförbundets tidning Mål och medel uppmanar fyra Livsklubbar samt fem enskilda medlemmar och förtroendevalda alla fackanslutna att sätta sig in i frågan om antistrejklagen och ta ställning. Detta eftersom regeringen och parterna ”bestämt sig för att snabba på genomdrivandet av lagen för att undvika att behöva hantera det växande motståndet inom hela fackföreningsrörelsen.”

– Jag kom i kontakt med texten i sociala medier och tänkte att jag skulle ta upp det som en fråga på nästa medlemsmöte, berättar Marcus Wetterberg, styrelseledamot i Livsklubben på Kopparbergs bryggeri i Kopparberg, för Proletären.

Nästa möte visade sig vara årsmötet som efter lite diskussion antog artikeln med förkrossande majoritet, trots att flera i klubbstyrelsen var emot.

Marcus Wetterberg har hela tiden försökt hålla frågan om strejkrätten vid liv på sin arbetsplats.

– Det kommer ofta upp när man pratar med sina arbetskamrater, inte minst i samband med hamnkonflikten. Samma årsmöte antog också ett stöduttalande till Hamnarbetarförbundet och beslutade att skänka symboliska 1 000 kronor till deras konfliktkassa.

– Hamnarbetarförbundet är en stor inspirationskälla för andra i arbetarrörelsen med deras organisationsmodell och medlemsdemokrati. Det ska inte sitta nån jävel på LO-borgen och bestämma när vi ska strejka på min arbetsplats.

Själva lagförslaget och strejkrättsutredningen tycker Marcus Wetterberg liknar ett rent beställningsjobb från Svenskt Näringsliv.

– Trots att vi har den mest fredliga arbetsmarknaden i Europa så vill de inskränka strejkrätten, men bara för oss arbetare. Inte för arbetsköparna, som både i den senaste och den förra hamnkonflikten lade lockouter som var mycket mer omfattande än strejkerna.

I Seko, med cirka 132 000 medlemmar (2010), ser pressen underifrån ut att kunna betala sig. Bland annat har ordförandena för 18 Sekoklubbar i Stockholmsområdet krävt att förbundet drar sig ur uppgörelsen som ingicks mellan de tre fackliga landsorganisationerna och Svenskt Näringsliv.

På tisdag ska förbundsstyrelsen ta ett nytt beslut i frågan. Förbundsordförande Valle Karlsson menar dock att frågan är större än huruvida Hamnarbetarförbundet har kollektivavtal eller inte.

– Det förslag som ligger påverkar inte oss som förbund. Om det skrotas kan det finnas en risk att Svenskt Näringsliv och borgerligheten inte kommer att nöja sig utan vilja gå längre, säger han till Arbetet.

Elektrikerförbundets fackklubb på Elektro-Emanuel i Skene var en av tretton LO-klubbar som på eget initiativ lämnade in kritiska remissyttranden på regeringens lagförslag. Klubbordförande Johan Jensen menar att att det måste finnas en möjlighet att välja fackförbund, exempelvis om ett avtalstecknande förbund missköter sig.

– Det kan vara att förbundet inte alls företräder medlemmarna och tappar medlemmarnas förtroende. Som tur är har vi inte det problemet i Elektrikerna, men skulle Elektrikerna bli ett jättedåligt fackförbund som inte företräder medlemmarna längre, så måste ju medlemmarna ha möjlighet att lämna och gå över till något bättre som företräder dem på ett bättre sätt, och som har rätt att teckna avtal, säger han till Elektrikern.