Hoppa till huvudinnehåll

Facklig aktivist sågar skärpta regler för arbetskraftsinvandring

Den moderatledda regeringen fortsätter sina planer på att höja lönekravet för arbetskraftsinvandring. Men kommer en högre nivå få bort kriminella företag? ”De bryr sig inte om några regler”, säger Emil Boss på SAC.

Byggnads medlemmar konkurrerar med personer som arbetar under slavliknande förhållanden.
Genrebild/Proletären

Högerregeringen (med stöd av SD) har lagt till ett tilläggsdirektiv till utredningen om att höja lönekravet för arbetskraftsinvandring (se faktaruta).

De tidigare direktiven till utredarna är att lönenivån ska öka från dagens 13.000 kronor i månaden till en ”god försörjningsnivå”. Exakt vad denna formulering innebär i kronor är oklart, men Tidöavtalet nämner medianlönen i Sverige, som i dagsläget är cirka 33.000 kronor.

Fakta

Skärpta regler för arbetskraftsinvandring:

Regeringen har i ett tilläggsdirektiv till Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring beslutat:

  • Att inte fullfölja uppdraget om en arbetsmarknadsprövning.
  • Främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring genom höjt lönekrav.
  • Arbetskraft från tredje land måste ha en heltäckande sjukförsäkring.
  • Vissa yrkesgrupper exkluderas från det höjda inkomstkravet (i dagsläget oklart vilka).
  • Vissa yrkesgrupper exkluderas helt från att söka uppehållstillstånd för arbete (tilläggsdirektivet nämner personlig assistans som exempel)

Utredningstiden förlängs till januari 2024.

Lagändringen gäller enbart arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES och syftet, enligt regeringen, är att minska arbetslivskriminaliteten.

Emil Boss, skyddsombud inom syndikalistiska SAC, menar dock att regeringens höjning av lönenivån snarare kommer att bli ett slag i luften.

– Problemen handlar inte om att nivåerna måste höjas eller ändras. Det handlar om att kriminella bolag inte följer reglerna som finns, överhuvudtaget.

– Att höja lönekravet för arbetskraftsinvandring är bara en justering i marginalerna. Om en arbetare tvingas ge tillbaka 5.000 eller 15.000 kronor till arbetsgivare förändrar ingenting, säger Emil Boss som under lång tid själv arbetat mot kriminalitet och fusk inom byggbranschen.

Många utredningar visar att kriminella arbetsgivare officiellt betalar ut avtalsenliga löner till arbetare från länder utanför EU – men sedan tvingas arbetarna betala tillbaka stora summor till företaget efter att lönen betalats ut. Allt ser då helt ok ut, fast bara på pappret. I flera falla har det visat sig att de kriminella företagen är anslutna till arbetsgivarorganisationer.

pirvat
Emil Boss är skyddsombud på den syndikalistiska fackföreningen SAC

LO driver sedan länge tesen om att det som krävs för att få bort kriminaliteten inom arbetslivet är kollektivavtal. Men som exemplet ovan understryker så krävs det snarare fler kontroller och bättre uppföljning, menar Emil Boss.

– Man följer redan villkoren inom branscher med en utbredd kriminalitet, men ändå sprider sig förtrycket i en omfattning som är enorm. Och exploateringen riskerar att öka nu när nivåerna skärps.

Men med denna logik så låter det som att man skulle kunna avskaffa regleringarna, och på så sätt få bort exploateringen?

– Det handlar inte om att ta bort all reglering. För att komma åt fusket måste vi ge arbetarna en bättre balans genom fackliga insatser. Som det ser ut nu är det kriminella företag som kan hota med myndigheter och regler, inte arbetarna.

– Kontrollåtgärderna måste rikta in sig på bolagen som lönedumpar, som nu bara döms till kaffepengar för att förstöra människors liv, säger Emil Boss.

Under flera år har migrantarbetare som vittnat om arbetslivskriminalitet blivit utvisade, och detta har skett innan processen för upprättelse ens hunnit börja. Detta har bland annat lett till att endast tre arbetsgivare blivit dömda för antingen människoexploatering eller människohandel de senaste nio åren, enligt Riksrevisionen.

Nu har dessa regler ändrats och personer som vittnar om kriminella företag kan nu få uppehållstillstånd under utredningen, men det är fortfarande nästan riskfritt att utnyttja migrantarbetare, menar Emil Boss.

– LO måste steppa upp nu, för när botten på arbetsmarknaden sjunker så drar den med sig alla andra. Byggnads medlemmar konkurrerar till exempel med personer som blir behandlade som slavar.

Regeringens förslag berör bara arbetare från så kallade tredje länder. Inom EU råder det fortfarande fri rörlighet för all arbetskraft inom gemenskapen. Hur ser du på denna situation?

– Det är en bra fråga eftersom EU-migranter ofta har urusla villkor. Men just hotet om utvisning, som är en personlig katastrof för dessa arbetare, leder till en ännu sämre ställning på arbetsmarknaden än till exempel arbetare från Polen.