Hoppa till huvudinnehåll

Fem anledningar att bojkotta EU-valet!

Vi som vill se minskad makt för kapitalet och en annan samhällsutveckling gör bäst i att inte rösta. Vägen fram är att ge unionen så lite legitimitet som möjligt.

Våga vägra valet!
Proletären

Magdalena Andersson, Jonas Sjöstedt och andra går inför EU-valet ut hårt och säger att man måste rösta i valet för att inte ge högerpopulister inflytande i EU-parlamentet. Så har det låtit i 25 år. Resultatet har blivit tvärtom.

EU används som det främsta verktyget för att montera ned sociala skyddsnät, öppna upp en välfärdsmarknad för kapitalet och där arbetare tvingas konkurrera med sämre villkor och lägre lön. Perfekt grogrund för en högerpopulistisk framgångssaga.

En vänster som inte förmår att se detta är inte värd namnet.

Att tro att man ska kunna använda EU-valet för att hindra högerpopulismen eller det nyliberala systemet som den frodas i är i bästa fall naivt. Vi som vill se minskad makt för kapitalet och en annan samhällsutveckling gör bäst i att inte rösta. Vägen fram är att ge unionen så lite legitimitet som möjligt. Bojkotta EU-valet och Sverige ut ur EU! 

Här är fem goda skäl att bojkotta EU-valet:

1. Ett odemokratiskt parlament

EU-parlamentet är ett låtsasparlament med lite verkligt inflytande. Besluten i EU tas av kommissionen och ministerrådet som EU:s och Sveriges befolkning inte kan eller får välja. 

Nyliberalismen är inskriven i EU:s grundlag, som garanterar fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och personer. Det innebär privatiseringar, avregleringar och lönedumpning. EU är alltså ett politiskt högerprojekt som är mycket dåligt för arbetare och vanliga medborgare.

Under de 30 åren före det svenska medlemskapet i EU var arbetslösheten inte över fyra procent. Under de 30 åren av EU-medlemskap har arbetslösheten inte varit under sex procent. Helt enkelt för att EU vill se en hög arbetslöshet för att kunna pressa ned lönerna. 

EU har bestämt att inflation är viktigare att bekämpa än arbetslöshet, därför har vi år efter år en massarbetslöshet i Sverige. EU-parlamentet kan inte ändra på detta. Högerpolitiken är grundlagsfäst i EU-fördraget som alla länder måste följa.

2. Lobbyister och storföretag styr i EU

Varje år får EU-kommissionen in cirka 400 anmälningar från olika lobbyorganisationer och företag som ifrågasätter enskilda länders politik som bryter mot EU:s regler. Syftet med dessa anmälningar är oftast att driva fram en nyliberal ekonomi och sätta ett stopp på all form av statlig reglering. EU-kommissionen går i princip alltid lobbyisterna och storföretagen till mötes.

3. Sveriges inflytande är minimalt

Sverige har 21 platser av 720 i EU-parlamentet. Med mindre än 3 procent av platserna är det svenska inflytandet nästan obefintligt. 

Hur många av de svenska parlamentarikerna som röstades in för fem år sedan kan du namnet på? Efter att de fått sina röster drar de sig tillbaka och lever gott på höga löner och förmåner.

4. Ett lågt valdeltagande skrämmer makten

Politikerna och byråkraterna i Bryssel vill se ett högt valdeltagande för att ge sken av att EU är demokratiskt och går att påverka. Men valet är ett bluffval! Det syftar till att ge legitimitet åt ett system där lobbyister och kapitalister styr.

Genom att bojkotta valet visar du att du inte låter dig luras. En bojkott visar att du vill något annat, att makten ska flyttas hem till Sverige och att vi ska få bestämma över vårt eget land. 

Ett lågt valdeltagande skrämmer makthavarna. För dem är inte det viktiga vem du röstar på, utan att du röstar. Ett lågt valdeltagande visar på ett tydligt avståndstagande från Brysselmakten och kan öppna upp för en ny folkomröstning om det svenska EU-medlemskapet.

5. EU stödjer Israel

Folkmordet i Gaza sker med EU:s godkännande. EU är Israels största handelspartner och vapenhandeln mellan EU och Israel är omfattande. 

Det är vapen från EU-länderna, inte minst från Tyskland, som dödar civilbefolkningen i Gaza. EU har inte agerat för att stoppa kriget och dödandet, tvärtom bidrar EU till folkmordet.

En röst i EU-parlamentet är en röst i EU-parlamentet legitimerar EU:s stöd till Israel och folkmordet i Gaza.

Visste du att…

…Sveriges medlemsavgift till EU är i år beräknad till 41 miljarder kronor. Sedan Sverige gick med i EU har vi skickat ned hisnande 868 miljarder kronor till Bryssel. Tänk vad vi kunnat göra för välfärden i vårt land om dessa pengar stannat här hemma!

…inför folkomröstningen 1994 försäkrade ja-sidan att EU inte hade någon gemensam utrikespolitik eller något militärt samarbete. Detta visade sig vara falskt. 

EU har ett permanent försvarssamarbete som heter Pesco. Inom Pesco har EU just nu tolv civila och nio militära pågående uppdrag utanför EU, i Europa, i Mellanöstern och i Afrika. Helt utan debatt gick Sverige med i detta militära samarbete. Återigen blev det svenska folket förda bakom ljuset.

EU godkände 2022 Natos nya strategiska koncept. I januari förra året tecknade EU och Nato en gemensam förklaring om samarbete, för att agera tillsammans i och utanför Europa och för att ”ta itu med Kina” som det står i dokumentet. 

Ihop med Nato har EU just nu 74 gemensamma projekt. EU är inget fredsprojekt utan en union som rustar upp och hotar andra.

de 21 svenska EU-parlamentarikerna (av 705) är bland de lydigaste i hela EU-flocken. De säger ja till 98 procent av de förslag som EU-kommissionen lade fram. Under den tid Storbritannien var medlem röstade deras representanter ja till 85 procent av förslagen. Frankrike och Portugal står för ett 100-procentigt ja-röstande.

…EU-parlamentarikerna tjänar lite drygt 105.000 kronor i månaden, efter skatt. Under fem år (2019-2023), var Liberalernas Karin Karlsbro uppe i talarstolen 85 gånger, ett snitt på 17 gånger per år. Med det toppar hon den svenska talarlistan…

…361.000 kronor kan man säga att den politiske vilden Peter Lundgren, före detta SD, fick varje gång han gick upp i EU-talarstolen. Lundgren talade 18 gånger på fem år och tjänade runt 6,5 miljoner kronor efter skatt. 

Källa: Europaportalen