Hoppa till huvudinnehåll

Kristofer Lundberg: ”Förbundsledningen vill splittra oss”

Hyresgästföreningens förbundsstyrelse tog kontroll över region västra Sveriges styrelse på grund av påstådda ekonomiska oegentligheter. Nu visar det sig att det handlar om ett underskott i HGF Angered, som beror på falska fakturor. Ett sätt att splittra regionstyrelsen, menar ordförande Kristofer Lundberg.

Kristofer Lundberg är ordförande i både HGF Angered och region västra Sverige. Han ser förbundsstyrelsens agerande som ett sätt att så split i regionstyrelsen.
Montage: Proletären

Det är mer än en månad sedan Hyresgästföreningens förbundsstyrelse med omedelbar verkan fråntog hela regionstyrelsen västra Sverige sina befogenheter. Anledningen skulle vara ekonomiska oegentligheter, som då inte preciserades närmare.

Nu visar det sig att den föregivna anledningen är ett underskott i Hyresgästföreningen Angered på över 700.000 kronor. Anledningen till underskottet är att man betalat felaktiga fakturor till ett annonsbolag som Hyresgästföreningen använt.

Underskottet har man överhuvudtaget inte vetat om i Angered förrän i slutet på förra året. Kristofer Lundberg är ordförande både i HGF Angered och i regionen. Han säger att underlagen till fakturorna funnits hos regionen och inte på kontoret i Angered.

– Regionkontoret måste ha känt till det här längre än vi har gjort. Jag undrar varför man inte slagit larm, och varför de kontrollfunktioner som ska finnas inte fungerar. Att de här räkningarna överhuvudtaget har betalats borde inte vara möjligt.

Kristofer Lundberg berättar att på HGF Angereds styrelsemöte den 25 oktober fanns det fortfarande inget underskott i föreningen, enligt verifikationslistan som skickades ut från regionkontoret inför mötet. Men när det kom en ny lista den 11 november fanns det plötsligt en indikation på 233.000 kronor i underskott. 

När Kristofer Lundberg frågade fick han till svar att det måste handla om kostnader som Angeredsföreningen i sin tur skulle fakturera andra. Men en månad senare, den 10 december, meddelade regionchef Pedram Kouchakpour att Angered låg minus 500.000 kronor. 

Kristofer Lundberg bad då regionchefen om hjälp för att ta reda på vad som hänt men säger att han fortfarande inte fått något stöd därifrån. I en intervju i Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra ställs Kristofer Lundberg istället till svars för varför regionstyrelsen inte informerats om underskottet i Angered.

– Jag vände mig till regionchefen för att vi skulle utreda det här. Så bilden jag har är att han skulle följa upp det. Varför jag inte gjorde det själv är för att regionchefen har förbjudit oss att kontakta andra anställda direkt, allt ska gå via chef.

Den 11 januari meddelade Pedram Kouchakpour att HGF Angered hade ett underskott på 700.000 kronor, berättar Kristofer Lundberg. Tre dagar senare startade Angeredsföreningen en egen utredning.

De begärde ut alla fakturor från regionen och har nu funnit att det handlar om 46 betalda fakturor till annonsföretaget förra året, trots att bara åtta annonser beställts. Både summorna och antalet fakturor har skjutit i höjden i slutet av året.

Kristofer Lundberg hanterar själv inga fakturor utan de attesteras av kassör och attestant och betalas av regionkontoret. 24 av dessa fakturor har inte passerat Angeredsföreningens kassör innan de betalats av regionkontoret, berättar han.

– När vi gjorde den första kollen i våra papper i Angered i december så såg vi inget underskott. Inte heller när vår kassör gjorde en andra genomgång. Det här är fakturor som funnits på regionen, inte i vår pärm. Det är därför vi har vänt oss till regionchefen för att få hjälp med att se vad som hänt.

Blev du förvånad över att det var det här som var förbundsledningens anledning till att ta kontroll över regionstyrelsen ?

– Absolut. Eftersom de talade om ekonomiska oegentligheter, inte om ett underskott. 

Den högst ovanliga åtgärden att frånta regionstyrelsen sina befogenheter kom i samband med striden om ordförandeposten som blåst upp inför årsmötet i april. 

Under Kristofer Lundbergs två år som ordförande har Hyresgästföreningen i Storgöteborg ökat sin aktivitet markant. Man har också tagit tydlig ställning mot bland annat utförsäljning av allmännyttan och hur januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna öppnar för marknadshyra i nyproduktion av hyresrätter.

Uppskattat av många medlemmar har det väckt ont blod hos andra. I slutet av januari attackerades Kristofer Lundberg i en debattartikel i GT av socialdemokraten Alexander Hutter, för att blanda samman sin roll i Hyresgästföreningen med sitt medlemskap i Rättvisepartiet Socialisterna. På listan av anklagelser fanns bland annat att Kristofer Lundberg talat på Vänsterpartiets första maj-demonstration och deltagit i ett panelsamtal som Kommunistiska Partiet arrangerade.

Två veckor senare kom den uppseendeväckande åtgärden från förbundsledningen. I ett pressmeddelande citerades förbundsordförande Marie Linder:

”Vi agerar för att säkerställa en säker hantering av regionens resurser. De ska vara till medlemmarna i hela regionen och inga andra”, hette det från Marie Linder – som har en månadslön från Hyresgästföreningen på 115.000 kronor.

Förbundsledningens agerande visar på den politiska dimensionen i ordförandestriden, menar Kristofer Lundberg.

– Hela förfarandet är, som jag ser det, för att så split i en av landets starkaste regioner. Sättet de genomför det på är förkastligt. Först går man in och chockar hela styrelsen. Sedan är man tyst under en period, vilket skapar misstänksamhet och misstro. Och sedan när man väl kommer ut med någonting pekar man ut en förening som skyldig, för att splittra regionstyrelsen.

Oavsett vilka som ligger bakom fakturabluffen är han övertygad om att förbundsstyrelsens drag inte har med underskottet i Angered att göra.

– Det här handlar om att vi är den kanske tydligaste bostadspolitiska regionen. Med den mest levande folkrörelsen, som verkligen har byggt underifrån och uppåt. Vi har skapat en folkrörelse som varken är toppstyrd eller tjänstemannastyrd, som Hyresgästföreningen borde vara.

Proletären har kontaktat regionchef Pedram Kouchakpour för att få hans version av turerna runt underskottet och de felaktiga fakturorna, men han avböjer intervju och hänvisar alla frågor i ärendet till förbundskontorets presstjänst.