Hoppa till huvudinnehåll

Förhoppningar om bättre arbetsmiljö till sjöss

Stress, små möjligheter att påverka arbetet, organisatoriska problem och olycksrisker är vanligt förekommande till sjöss, även på svenskflaggade fartyg. Nu är nya regler på plats.

Nu gäller Arbetsmiljöverkets föreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö även för anställda till sjöss.
Stena Line (CC BY 3.0)

Mer än var tredje ombordanställd upplever så hög arbetsbelastning att de inte orkar göra andra saker efter arbetsdagens slut. Det visar en undersökning som Transportstyrelsen gjort tidigare i år. Kränkande behandling, liten möjlighet till återhämtning och små möjligheter att påverka arbetet tas också upp.

En knapp fjärdedel av sjömännen på Svenskflaggade fartyg anser att deras arbete innebär allvarliga olycksrisker. Intendenturpersonalen upplever generellt en dålig organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) ombord med stress och psykisk ohälsa som följd.

Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Seko sjöfolk berättar för tidningen Sjömannen att det inte är särskilt förvånade uppgifter.

– Den här rapporten speglar både tidigare forskningsrapporter och det vi själva har sett. Den sätter fingret på problemet med personalbrist. Liten möjlighet till återhämtning och att inte ha inflytande över sina arbetsuppgifter är klassiska OSA-problem.

En dryg månad innan Transportstyrelsens enkätsvar publicerades kom en forskningsrapport från Arbetsmiljöverket. Den visade att organisatoriska och sociala faktorer ligger bakom fyra av tio anmälda arbetssjukdomar på svensk arbetsmarknad. Samtidigt varnar forskarna för ökande dödlighet på grund av stress. Fler än 500 personer beräknas dö i förtid på grund av stress i arbetslivet varje år. 

Trots att flera studier de senaste åren har pekat åt samma håll vad gäller ohälsa orsakad av stress och brister i organisatorisk och social arbetsmiljö är det inte förrän nyligen som Transportstyrelsen lade till föreskrifter om OSA i arbetsmiljöarbetet. 

Proletären / Liselotte Eklund
Det är Transportstyrelsen och inte Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet vad gäller arbetsmiljön ombord och nu har nya föreskrifter angående arbetsmiljön trätt i kraft. Det innebär bland annat att  att Arbetsmiljöverkets OSA-föreskrift ska börja gälla även till sjöss. Lotta Eklund, skyddsombud på Stena Danica välkomnar detta.

–  Det kommer att bli ett fantastiskt hjälpmedel om man använder det på rätt sätt, något konkret att utgå ifrån. Att samma regler gäller för oss i sjöfarten kommer att underlätta skyddsarbetet, säger Lotta Eklund till Proletären.

– Man har en föreskrift att hänvisa till och det kommer att göra det svårare förarbetsgivaren att smita från sitt ansvar när det kommer till den sociala arbetsmiljön.

Den sociala biten är jätteviktig att ha med i skyddsarbetet ombord menar Lotta Eklund som jobbat ombord på svenska fartyg i över trettio år.

– Vi har väntat på det här beslutet och det känns riktigt bra.